fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,999
รหัสทัวร์ 1902152
สายการบิน Air asia X
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • หมู่บ้านราเมน
 • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
 • อิออน
 • โอตารุ
 • คลองโอตารุ
 • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว
 • ถนนซาไกมาชิ
 • ทำเนียบรัฐบาลเก่า
 • หอนาฬิกาซัปโปโร
 • ดิวตี้ฟรี
 • บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 • โนโบริเบทสึ
 • หุบเขานรกจิโกกุดานิ
 • นั่งกระเช้าภูเขาไฟอุสุซาน
 • สวนหมีโชวะชินซัง
 • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
 • สวนฮิราโอกะ
 • ตลาดปลาซัปโปโรโจไง
 • อุทยานโมอาย
 • พระใหญ่อะตามะไดบุตสึ
 • มิตซุยเอ้าท์เล็ท


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง
2 ฮอกไกโด - อาซาฮิยาม่า - หมู่บ้านราเมน - สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - อิออน ART ASAHIKAWA HOTEL
3 โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว - ถนนซาไกมาชิ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ดิวตี้ฟรี - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ RED PLANET SAPPORO OR SMILE PREMIUM HOTEL
4 โนโบริเบทสึ - หุบเขานรกจิโกกุดานิ - นั่งกระเช้าชมวิวภูเขาไฟอุสุซาน - สวนหมีโชวะชินซัง - ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ RED PLANET SAPPORO OR SMILE PREMIUM HOTEL
5 ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ สวนฮิราโอกะ - ตลาดปลาซัปโปโรโจไง - อุทยานโมอาย - พระใหญ่อะตามะ ไดบุตสึ มิตซุย เอ้าท์เล็ต RED PLANET SAPPORO OR SMILE PREMIUM HOTEL
6 สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 10 ตุลาคม 2562 31,999 8,000 จอง
จอง
09 - 14 ตุลาคม 2562 31,999 8,000 จอง
จอง
12 - 17 ตุลาคม 2562 32,999 8,000 จอง
จอง
16 - 21 ตุลาคม 2562 31,999 8,000 จอง
จอง
19 - 24 ตุลาคม 2562 32,999 8,000 จอง
จอง
26 - 31 ตุลาคม 2562 31,999 8,000 จอง
จอง
29 ต.ค. - 03 พ.ย. 2562 30,999 8,000 จอง
จอง
30 ต.ค. - 04 พ.ย. 2562 30,999 8,000 จอง
จอง
31 ต.ค. - 05 พ.ย. 2562 30,999 8,000 จอง
จอง
01 - 06 พฤศจิกายน 2562 27,999 8,000 จอง
จอง
05 - 10 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
06 - 11 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
07 - 12 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
08 - 13 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
12 - 17 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
13 - 18 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
14 - 19 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
15 - 20 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
19 - 24 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
20 - 25 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
21 - 26 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
22 - 27 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง
23 - 28 พฤศจิกายน 2562 29,999 8,000 จอง
จอง