fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี]

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,999
รหัสทัวร์ 1902093
สายการบิน Air asia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานโทเกทสึเคียว   สวนป่าไผ่อาราชิยาม่า   ปราสาททอง   พิธีชงชา
  • ศาลเจ้าเฮอัน   อิออน   วัดเรียวไกซัง โยโกคุรางิ   ทาคายาม่า
  • หมูบ้านชิราคาวาโกะ   เขตเมืองเก่าซันมาซิซูจิ   วัดโทไดจิ   ตลาดคุโรมง
  • ดิวตี้ฟรี


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2 โอซาก้า – เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ – เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น – ศาลเจ้าเฮอัน - ปราสาททอง - อิออน จัสโก้ GUJYO VACANCE MURA HOTEL
3 ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ – เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ - ริงกุ เอ้าท์เล็ท KANKU JOYTEL HOTEL
4 อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย KANKU JOYTEL HOTEL
5 สนามบินคันไซ - สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
25 – 29 กันยายน 2562 23,999 8,000 จอง
จอง
04 – 08 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
08 – 12 ตุลาคม 2562 24,999 8,000 จอง
จอง
09 – 13 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
10 – 14 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 จอง
จอง
11 – 15 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 จอง
จอง
15 – 19 ตุลาคม 2562 24,999 8,000 จอง
จอง
16 – 20 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
17 – 21 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
22 – 26 ตุลาคม 2562 27,999 8,000 จอง
จอง
12 – 16 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
13 – 17 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 จอง
จอง
14 – 18 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 จอง
จอง
15 – 19 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 จอง
จอง
16 – 20 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
19 – 23 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
20 – 24 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 จอง
จอง
21 – 25 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 จอง
จอง
22 – 26 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 จอง
จอง
23 – 27 พฤศจิกายน 2562 26,999 8,000 จอง
จอง
25 – 29 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
26 – 30 พฤศจิกายน 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
27 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 25,999 8,000 จอง
จอง
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2562 26,999 8,000 จอง
จอง
29 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2562 26,999 8,000 จอง
จอง