ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 1900872
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดไจ้คะวาย
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • วัดมหาเจดีย์
 • ไจ้ทีโย
 • คิมปูนแคมป์
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • เจดีย์ชเวมอดอว์
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์คาบาเอ
 • พระเจดีย์เยเลพญา
 • พระเจดีย์โบตะทาวน์
 • เทพทันใจ เทพกระซิบ
 • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต