fbpx

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 1900872
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • วัดไจ้คะวาย
 • พระราชวังบุเรงนอง
 • วัดมหาเจดีย์
 • ไจ้ทีโย
 • คิมปูนแคมป์
 • พระธาตุอินทร์แขวน
 • เจดีย์ชเวมอดอว์
 • พระมหาเจดีย์มุเตา
 • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
 • พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น
 • เจดีย์เจ๊าทัตจี
 • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
 • เจดีย์คาบาเอ
 • พระเจดีย์เยเลพญา
 • พระเจดีย์โบตะทาวน์
 • เทพทันใจ เทพกระซิบ
 • ช้อปปิ้งตลาดสก็อต


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – พระราชวังบุเรงนอง – วัดมหาเจดีย์ – พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL หรือ YOE YOE LAY HOTEL
2 พระธาตุอินทร์แขวน – เมืองหงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์(พระมหาเจดีย์มุเตา) – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น – เจดีย์เจ๊าทัตจี (พระนอนตาหวาน) – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – เมืองย่างกุ้ง SHANGRI-LA HOTEL / GRAND MERCURE HOTEL
3 เมืองย่างกุ้ง – เจดีย์คาบาเอ – เมืองสิเรียม – พระเจดีย์เยเลพญา (เจดีย์กลางน้ำ) – พระเจดีย์โบตะทาวน์ – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – ช้อปปิ้งตลาดสก็อต – ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 05 ตุลาคม 2562 *เพิ่มพีเรียด* 11,999 3,500 จอง
จอง
04 – 06 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 จอง
จอง
05 – 07 ตุลาคม 2562 12,999 3,500 จอง
จอง
18 – 20 ตุลาคม 2562 13,999 3,500 จอง
จอง
30 ต.ค. – 01 พ.ย. 2562 *เพิ่มพีเรียด* 11,999 3,500 จอง
จอง
31 ต.ค. – 02 พ.ย. 2562 *เพิ่มพีเรียด* 11,999 3,500 จอง
จอง
01 – 03 พฤศจิกายน 2562 11,999 3,500 จอง
จอง
08 – 10 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 จอง
จอง
15 – 17 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 จอง
จอง
16 – 18 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 จอง
จอง
21 – 28 พฤศจิกายน 2562 *เพิ่มพีเรียด* 11,999 3,500 จอง
จอง
22 – 24 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 จอง
จอง
23 – 25 พฤศจิกายน 2562 12,999 3,500 จอง
จอง
28 – 30 พฤศจิกายน 2562 *เพิ่มพีเรียด* 11,999 3,500 จอง
จอง
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2562 12,999 3,500 จอง
จอง
26 – 28 ธันวาคม 2562 *เพิ่มพีเรียด* 13,999 3,500 จอง
จอง
09 – 11 มกราคม 2563 *เพิ่มพีเรียด* 11,999 3,500 จอง
จอง