ทัวร์เกาหลี SPRING DAY อินชอน ยงอิน โซล

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 1900807
สายการบิน Air asia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

สะพานแขวนมาจังโฮซู เมืองพาจู   สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

โซลทาวเวอร์   โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส

คาเฟ่ YEONNAM-DONG 239-20   พระราชวังชางด็อกกุง

เทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนยออีโด   ย่านฮงแด   ดิวตี้ฟรี   ย่านเมียงดง