fbpx

ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ 1900676
สายการบิน HongKong airlines
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่ลันเตา
  • ช้อปปิ้ง city gate outlets
  • ขอพรวัดแชกงหมิว/วัดหวังต้าเซียน
  • ขึ้นเขาวิคตรอเรียพีค  – ชมหาดรีพลัสเบย์
  • ชมการแสดงแสงสี – A symphony of lights
  • ช้อปปิ้งถนนนาธาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall Silka Tsuen Wan Hotel หรือ เทียบเท่า
2 วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน - เขา VICTORIA– หาด REPULSE BAY - A Symphony of Lights Silka Tsuen Wan Hotel หรือ เทียบเท่า
3 ถนนนาธาน – อิสระตามอัธยาศัยตลอดทั้งวัน – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 16 มิ.ย.62 15,999 5,000 จอง
จอง
28 – 30 มิ.ย.62 15,999 5,000 จอง
จอง
12 – 14 ก.ค.62 15,999 5,000 จอง
จอง
19 – 21 ก.ค.62 15,999 5,000 จอง
จอง
09 – 11 ส.ค.62 15,999 5,000 จอง
จอง
23 – 25 ส.ค.62 15,999 5,000 จอง
จอง
13 – 15 ก.ย.62 15,999 5,000 จอง
จอง
27 – 29 ก.ย.62 15,999 5,000 จอง
จอง
11 – 13 ต.ค.62 16,999 5,000 จอง
จอง
24 – 26 ต.ค.62 16,999 5,000 จอง
จอง