ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ 1900470
สายการบิน Air asia X
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ  – วัดคิโยมิสึ
  • วัดคินคะคุจิ  – วัดโทไดจิ
  • ตลาดคุโรมง –  ดิวตี้ฟรี
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิกำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 – 20 พฤษภาคม 2562 21,999 8,000 จอง
จอง
22 – 26 พฤษภาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
07 – 11 มิถุนายน 2562 20,999 8,000 จอง
จอง
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
26 – 30 มิถุนายน 2562 20,999 8,000 จอง
จอง
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
25 – 29 กรกฎาคม 2562 23,999 8,000 จอง
จอง
20 – 24 สิงหาคม 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
04 – 08 กันยายน 2562 20,999 8,000 จอง
จอง
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000 จอง
จอง
18 – 22 กันยายน 2562 20,999 8,000 จอง
จอง