fbpx

ทัวร์ฮ่องกง (ปีใหม่63) นองปิง มาเก๊า

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 1900243
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน
  • ขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน
  • เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
  • ขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง
  • ชมโชว์แสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City Gate Outlet SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2 วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-วัดต้าเซียน-ช็อปปิ้ง จิมซาจ่ย-A Symphony of Lights SIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์ปอล-เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน-เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 03 มิถุนายน 2562 13,999 4,000 จอง
จอง
14 - 16 มิถุนายน 2562 13,999 4,000 จอง
จอง
15 - 17 มิถุนายน 2562 13,999 4,000 จอง
จอง
21 - 23 มิถุนายน 2562 13,999 4,000 จอง
จอง
22 - 24 มิถุนายน 2562 13,999 4,000 จอง
จอง
28 - 30 มิถุนายน 2562 13,999 4,000 จอง
จอง
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 13,999 4,000 จอง
จอง
05 - 07 กรกฏาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
06 - 08 กรกฏาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
12 - 14 กรกฏาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
13 - 15 กรกฏาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
27 -29 กรกฏาคม 2562 16,999 4,000 จอง
จอง
10 - 12 สิงหาคม 2562 16,999 4,000 จอง
จอง
16 - 18 สิงหาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
17 - 19 สิงหาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
23 - 25 สิงหาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
24 - 26 สิงหาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
06 - 08 กันยายน 2562 14,999 4,000 จอง
จอง
07 - 09 กันยายน 2562 14,999 4,000 จอง
จอง
13 - 15 กันยายน 2562 14,999 4,000 จอง
จอง
14 - 16 กันยายน 2562 14,999 4,000 จอง
จอง
20 - 22 กันยายน 2562 14,999 4,000 จอง
จอง
21 - 23 กันยายน 2562 14,999 4,000 จอง
จอง
11 - 13 ตุลาคม 2562 16,999 4,000 จอง
จอง
12 - 14 ตุลาคม 2562 18,999 4,000 จอง
จอง
18 - 20 ตุลาคม 2562 16,999 4,000 จอง
จอง
19 - 21 ตุลาคม 2562 16,999 4,000 จอง
จอง
25 - 27 ตุลาคม 2562 16,999 4,000 จอง
จอง
26 - 28 ตุลาคม 2562 16,999 4,000 จอง
จอง
01 - 03 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
02 - 04 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
08 - 10 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
09 - 11 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
15 - 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
16 - 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
22 - 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
23 - 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
05 - 07 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
06 - 08 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
07 - 09 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
08 - 10 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
13 - 15 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
14 - 16 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
20 - 22 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
21 - 23 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
22 - 24 ธันวาคม 2562 15,999 4,000 จอง
จอง
27 - 29 ธันวาคม 2562 19,999 5,000 จอง
จอง
28 - 30 ธันวาคม 256 21,999 5,000 จอง
จอง
29 - 31 ธันวาคม 2562 21,999 5,000 จอง
จอง
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 2563 23,999 5,000 จอง
จอง
31 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 2563 23,999 5,000 จอง
จอง
03 - 05 มกราคม 2563 14,999 4,000 จอง
จอง
04 - 06 มกราคม 2563 14,999 4,000 จอง
จอง
10 - 12 มกราคม 2563 15,999 4,000 จอง
จอง
11 - 13 มกราคม 2563 15,999 4,000 จอง
จอง
17 - 19 มกราคม 2563 15,999 4,000 จอง
จอง