ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ 1900243
สายการบิน Air Asia
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการพระใหญ่ลันเตา ณ วัดโป่วหลิน
  • ขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน
  • เยี่ยมชม THE VENETIAN MACAU โรงแรมคาสิโนหรูระดับ 6 ดาว
  • ขอพร เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย  เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ความมั่นคง ทรัพย์สินเงินทอง
  • ชมโชว์แสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-City Gate OutletSIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
2วิคตรอเรีย พีค-รีพัลส์เบย์-วัดแชกงหมิว-วัดต้าเซียน-ช็อปปิ้ง จิมซาจ่ย-A Symphony of LightsSIKLA TSUANWAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3ฮ่องกง-มาเก๊า-วัดอาม่า-เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-วิหารเซนต์ปอล-เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน-เวเนเชี่ยน-กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 03 มิถุนายน 256213,9994,000จอง
จอง
14 - 16 มิถุนายน 256213,9994,000จอง
จอง
15 - 17 มิถุนายน 256213,9994,000จอง
จอง
21 - 23 มิถุนายน 256213,9994,000จอง
จอง
22 - 24 มิถุนายน 256213,9994,000จอง
จอง
28 - 30 มิถุนายน 256213,9994,000จอง
จอง
29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 256213,9994,000จอง
จอง
05 - 07 กรกฏาคม 256215,9994,000จอง
จอง
06 - 08 กรกฏาคม 256215,9994,000จอง
จอง
12 - 14 กรกฏาคม 256215,9994,000จอง
จอง
13 - 15 กรกฏาคม 256215,9994,000จอง
จอง
27 -29 กรกฏาคม 256216,9994,000จอง
จอง
10 - 12 สิงหาคม 256216,9994,000จอง
จอง
16 - 18 สิงหาคม 256215,9994,000จอง
จอง
17 - 19 สิงหาคม 256215,9994,000จอง
จอง
23 - 25 สิงหาคม 256215,9994,000จอง
จอง
24 - 26 สิงหาคม 256215,9994,000จอง
จอง
30 ส.ค. - 01 ก.ย. 256215,9994,000จอง
จอง
31 ส.ค. - 02 ก.ย. 256215,9994,000จอง
จอง
06 - 08 กันยายน 256214,9994,000จอง
จอง
07 - 09 กันยายน 256214,9994,000จอง
จอง
13 - 15 กันยายน 256214,9994,000จอง
จอง
14 - 16 กันยายน 256214,9994,000จอง
จอง
20 - 22 กันยายน 256214,9994,000จอง
จอง
21 - 23 กันยายน 256214,9994,000จอง
จอง
11 - 13 ตุลาคม 256216,9994,000จอง
จอง
12 - 14 ตุลาคม 256218,9994,000จอง
จอง
18 - 20 ตุลาคม 256216,9994,000จอง
จอง
19 - 21 ตุลาคม 256216,9994,000จอง
จอง
25 - 27 ตุลาคม 256216,9994,000จอง
จอง
26 - 28 ตุลาคม 256216,9994,000จอง
จอง
01 - 03 พฤศจิกายน 256215,9994,000จอง
จอง
02 - 04 พฤศจิกายน 256215,9994,000จอง
จอง
08 - 10 พฤศจิกายน 256215,9994,000จอง
จอง
09 - 11 พฤศจิกายน 256215,9994,000จอง
จอง
15 - 17 พฤศจิกายน 256215,9994,000จอง
จอง
16 - 18 พฤศจิกายน 256215,9994,000จอง
จอง
22 - 24 พฤศจิกายน 256215,9994,000จอง
จอง
23 - 25 พฤศจิกายน 256215,9994,000จอง
จอง
29 พ.ย. - 01 ธ.ค. 256215,9994,000จอง
จอง
30 พ.ย. - 02 ธ.ค. 256215,9994,000จอง
จอง
05 - 07 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
06 - 08 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
07 - 09 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
08 - 10 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
13 - 15 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
14 - 16 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
20 - 22 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
21 - 23 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
22 - 24 ธันวาคม 256215,9994,000จอง
จอง
27 - 29 ธันวาคม 256219,9995,000จอง
จอง
28 - 30 ธันวาคม 25621,9995,000จอง
จอง
29 - 31 ธันวาคม 256221,9995,000จอง
จอง
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค. 256323,9995,000จอง
จอง
31 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค. 256323,9995,000จอง
จอง
03 - 05 มกราคม 256314,9994,000จอง
จอง
04 - 06 มกราคม 256314,9994,000จอง
จอง
10 - 12 มกราคม 256315,9994,000จอง
จอง
11 - 13 มกราคม 256315,9994,000จอง
จอง
17 - 19 มกราคม 256315,9994,000จอง
จอง