ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,999
รหัสทัวร์ 1900242
สายการบิน HongKong airlines
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขอพร พระใหญ่เทียนถาน ณ ลานอธิษฐาน
  • อิสระ ณ บริเวณหมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง
  • นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค
  • ชมแสงสี A SYMPHONY OF LIGHTS
  • เที่ยวสวนสนุก ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 06 พฤษภาคม 256218,9995,500จอง
จอง
04 – 07 พฤษภาคม 256218,9995,500จอง
จอง
10 – 13 พฤษภาคม 256218,9995,500จอง
จอง
24 – 27 พฤษภาคม 256218,9995,500จอง
จอง
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 256218,9995,500จอง
จอง
14 – 17 มิถุนายน 256217,9995,500จอง
จอง
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 256217,9995,500จอง
จอง
05 – 08 กรกฎาคม 256218,9995,500จอง
จอง
12 – 15 กรกฎาคม 256218,9995,500จอง
จอง
13 – 16 กรกฎาคม 256218,9995,500จอง
จอง
25 – 28 กรกฎาคม 256218,9995,500จอง
จอง
02 – 05 สิงหาคม 256219,9995,500จอง
จอง
16 – 19 สิงหาคม 256219,9995,500จอง
จอง
23 – 26 สิงหาคม 256219,9995,500จอง
จอง
06 – 09 กันยายน 256219,9995,500จอง
จอง
20 – 23 กันยายน 256219,9995,500จอง
จอง
27 – 30 กันยายน 256219,9995,500จอง
จอง
10 – 13 ตุลาคม 256221,9995,500จอง
จอง
18 – 21 ตุลาคม 256221,9995,500จอง
จอง
23 – 26 ตุลาคม 256219,9995,500จอง
จอง
25 – 28 ตุลาคม 256219,9995,500จอง
จอง