ทัวร์เกาหลี อีซี่ สปริง อิน เกาหลี

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900
รหัสทัวร์ 2000257
สายการบิน Jin Air / LJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเคียงบก
  • สวนสนุกลอตเต้เวิลด์
  • สวนสนุกลอตเต้ควาเรียมฅ
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก
  • N SEOUL TOWER
  • วัดพงอึนซา
  • เมียงดง
  • ฮงแด


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 ท่าอากาศยานอินชอน – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวน์ – Hyundai Premium Outlet – N Seoul Tower SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเท่า
3 หมู่บ้านโบราณอึนพยอง – วัดพงอึนซา – ลอตเต้อควาเรียม – สวนสนุกลอตเต้ SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเท่า
4 ศูนย์โสมรัฐบาล – ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง – พระราชวังเคียงบ็อค (สวมชุดฮันบกเข้าวัง) – ดิวตี้ฟรี – เมียงดง SEOUL GALAXY HOTEL, BENIKEA HOTEL หรือ เทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู– โรงงานสาหร่าย – ช้อปปิ้งย่านฮงแด – ซุปเปอร์มาเก็ตละลายเงินวอน – สนามบิน

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 Mar 2020 14,900 5,500 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
03 - 07 Mar 2020 13,900 5,500 13,900 13,900 8,900 จอง
จอง
05 - 09 Mar 2020 14,900 5,500 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
07 - 11 Mar 2020 15,900 5,500 15,900 15,900 8,900 จอง
จอง
09 - 13 Mar 2020 14,900 5,500 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
11 - 15 Mar 2020 15,900 5,500 15,900 15,900 8,900 จอง
จอง
13 - 17 Mar 2020 15,900 5,500 15,900 15,900 8,900 จอง
จอง
15 - 19 Mar 2020 14,900 5,500 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
17 - 21 Mar 2020 14,900 5,500 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
19 - 23 Mar 2020 14,900 5,500 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
21 - 25 Mar 2020 15,900 5,500 15,900 15,900 8,900 จอง
จอง
23 - 27 Mar 2020 14,900 5,500 14,900 14,900 8,900 จอง
จอง
25 - 29 Mar 2020 15,900 5,500 15,900 15,900 8,900 จอง
จอง