fbpx

ทัวร์ตุรกี (ปีใหม่63) EASY WINTER IN TURKEY

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,900
รหัสทัวร์ 1902314
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชานัคคาเล่   ม้าไม้จำลองเมืองทรอย   เมืองไอย์วาลิก
  • วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์)   เมืองโบราณเอเฟซุส   บ้านพระแม่มารี
  • ปราสาทปุยฝ้าย   เมืองคอนย่า   พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า   ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
  • พระราชวังโดลมาบาห์เช   ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส   ตลาดสไปซ์


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) GONEN YENIBOSNA HOTEL
2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก HALIC PARK
3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ PAM THERMAL HOTEL
4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ้ำ
5 โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า ALTINEL HOTEL
6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ GONEN YENIBOSNA HOTEL
7 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08-15 ตุลาคม 2562 29,900 8,500 จอง
จอง
10-17 ตุลาคม 2562 30,900 8,500 จอง
จอง
17-24 ตุลาคม 2562 30,900 8,500 จอง
จอง
25ตุลาคม-01พฤศจิกายน 2562 29,900 8,500 จอง
จอง
01-08 พฤศจิกายน 2562 30,900 8,500 จอง
จอง
08-15 พฤศจิกายน 2562 30,900 8,500 จอง
จอง
15-22 พฤศจิกายน 2562 30,900 8,500 จอง
จอง
22-29 พฤศจิกายน 2562 30,900 8,500 จอง
จอง
04-11 ธันวาคม 2562 (วันพ่อ) 31,900 8,500 จอง
จอง
09-16 ธันวาคม 2562 (วันรัฐธรรมนูน) 31,900 8,500 จอง
จอง
18-25 ธันวาคม 2562 32,900 8,500 จอง
จอง
25ธันวาคม-01มกราคม 2563 (วันสิ้นปี) 39,900 8,500 จอง
จอง
26ธันวาคม-02มกราคม 2563 (วันปีใหม่) 39,900 8,500 จอง
จอง
04-11 มกราคม 2563 32,900 8,500 จอง
จอง
09-16 มกราคม 2563 30,900 8,500 จอง
จอง
16-23 มกราคม 2563 31,900 8,500 จอง
จอง
23-30 มกราคม 2563 30,900 8,500 จอง
จอง
05-12 กุมภาพันธ์ 2563 32,900 8,500 จอง
จอง
12-19 กุมภาพันธ์ 2563 31,900 8,500 จอง
จอง
19-26 กุมภาพันธ์ 2563 30,900 8,500 จอง
จอง
26กุมภาพันธ์-04 มีนาคม 2563 30,900 8,500 จอง
จอง
05-12 มีนาคม 2563 31,900 8,500 จอง
จอง
12-19 มีนาคม 2563 31,900 8,500 จอง
จอง
19-26 มีนาคม 2563 30,900 8,500 จอง
จอง
26มีนาคม-02เมษายน 2563 30,900 8,500 จอง
จอง