fbpx

ทัวร์ตุรกี (ปีใหม่63) Winter In Turkey

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,900
รหัสทัวร์ 1902301
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 6 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก
  • วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี
  • เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย
  • เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
  • โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์)
  • นครใต้ดินคาร์ตัค – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า
  • พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์
  • สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – อิสตันบูล (บินตรง) GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2 อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – ม้าไม้จำลองเมืองทรอย – เมืองไอย์วาลิก HALIC PARK หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 วิหารอะโครโปลิส (เคเบิ้ลคาร์) – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองปามุคคาเล่ PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 เมืองโบราณเฮียราโพลีส – ปราสาทปุยฝ้าย - เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า – เมืองคัปปาโดเกีย – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง UCHISAR KAYA CAVE HOTEL โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 โปรแกรมพิเศษ ชมความสวยงามของเมืองคัปปาโดยเกีย (ไม่รวมกับค่าทัวร์) – นครใต้ดินคาร์ตัค พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเมืองเกอเรเม่ – กรุงอังการ่า ALTINEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
6 เมืองอิสตันบูล – พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ GONEN YENIBOSNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
7 สุเหร่าสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดรม – มหาวิหารเซนต์โซเฟีย – ท่าอากาศอิสตันบูล
8 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 12 Feb 2020 32,900 8,500 32,900 32,900 0 จอง
จอง
12 - 19 Feb 2020 31,900 8,500 31,900 31,900 0 จอง
จอง
19 - 26 Feb 2020 30,900 8,500 30,900 30,900 0 จอง
จอง
05 - 12 Mar 2020 31,900 8,500 31,900 31,900 0 จอง
จอง
12 - 19 Mar 2020 31,900 8,500 31,900 31,900 0 จอง
จอง
19 - 26 Mar 2020 30,900 8,500 30,900 30,900 0 จอง
จอง
26 Mar - 02 Apr 2020 30,900 8,500 30,900 30,900 0 จอง
จอง