ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า เกาะสวาท หาดสวรรค์

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900
รหัสทัวร์ 2000582
สายการบิน Peach Airlines / MM
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โอกินาว่าเวิลด์
  • ถํ้าเกียวคุเซ็นโด
  • หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว
  • ศาลเจ้านามิโนอูเอะ
  • ชมปราสาทชูริ
  • หน้าผามันซาโมะ
  • นั่งเรือท้องกระจก
  • จูราอุมิอควาเรียม
  • อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนําการเดินทาง)


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนาฮา – โอกินาว่าเวิลด์ - ถ้ำเกียวคุเซ็นโด – หมู่บ้านอาณาจักรริวกิว – ช็อปปิ้งชินโตชิน ศาลเจ้านามิโนอูเอะ – กองบัญชาการทหารเรือ สมัยสงครามโลก Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
3 หน้าผามันซาโมะ - การ นั่งเรือท้องกระจก – จูราอุมิอควาเรียม – อเมริกันวิลเลจ Central Naha Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
4 อิสระตามอัธยาศัย (โดยมีไกด์คอยแนะนำการเดินทาง) - สุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 05 เมษายน 2563 22,900 6,900 จอง
จอง
08 – 11 เมษายน 2563 21,900 6,900 จอง
จอง
09 – 12 เมษายน 2563 22,900 6,900 จอง
จอง
23 – 26 เมษายน 2563 19,900 6,900 จอง
จอง
03 – 06 พฤษภาคม 2563 22,900 6,900 จอง
จอง
14 – 17 พฤษภาคม 2563 19,900 6,900 จอง
จอง
21 – 24 พฤษภาคม 2563 18,900 6,900 จอง
จอง
28 – 31 พฤษภาคม 2563 19,900 6,900 จอง
จอง
11 – 14 มิถุนายน 2563 19,900 6,900 จอง
จอง
25 – 28 มิถุนายน 2563 19,900 6,900 จอง
จอง
04 – 07 กรกฎาคม 2563 20,900 6,900 จอง
จอง
23 – 26 กรกฏาคม 2563 21,900 6,900 จอง
จอง
09 – 12 สิงหาคม 2563 21,900 6,900 จอง
จอง
27 – 30 สิงหาคม 2563 19,900 6,900 จอง
จอง
01 – 04 ตุลาคม 2563 20,900 6,900 จอง
จอง
08 – 11 ตุลาตม 2563 20,900 6,900 จอง
จอง
15 – 18 ตุลาคม 2563 20,900 6,900 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2563 21,900 6,900 จอง
จอง