WINTER SNOW โตเกียว ฟูจิ สกี 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ ITVJXJ11
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ที่พัก ฟูจิออนเซ็น 1 คืน โตเกียว 1 คืน และ นาริตะ 1 คืน
    พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ BBQ และ บุฟเฟ่ต์ขาปู
  • สนุกสนานเล่นหิมะลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti ที่ฟูจิชั้น 2 พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ
  • ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบฮาโกเน่ เที่ยวชมหมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ลิ้มลองไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ
  • ชมความสวยงามของพระใหญ่คามามุระไดบุตซึ และขอพรที่วัดอาซากุสะ วัดดังแห่งโตเกียว
  • ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ ชิบูย่า ห้างไดเวอร์ซิตี้  และ Gotemba Premium Outlets


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-Gotemba Premium Outlets Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 ลานสกี Fujiyama Snow Resort Yeti-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ La’gent Shinjuku Hotel Kabukicho หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 คามาคุระ-พระใหญ่ไดบุตซึ-ย่านชิบูย่า-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-อิออนมอลล์ Asia Hotel Narita หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 ธันวาคม 65 31,888 8,500 จอง
จอง
07-11 ธันวาคม 65 30,888 8,500 จอง
จอง
08-12 ธันวาคม 65 29,888 8,500 จอง
จอง
14-18 ธันวาคม 65 29,888 8,500 จอง
จอง
15-19 ธันวาคม 65 29,888 8,500 จอง
จอง
21-25 ธันวาคม 65 33,888 8,500 จอง
จอง
22-26 ธันวาคม 65 36,888 8,500 จอง
จอง
23-27 ธันวาคม 65 36,888 8,500 จอง
จอง
28 ธันวาคม - 01 มกราคม 66 39,888 8,500 จอง
จอง
29 ธันวาคม - 02 มกราคม 66 39,888 8,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 03 มกราคม 66 39,888 8,500 จอง
จอง
31 ธันวาคม – 04 มกราคม 66 39,888 8,500 จอง
จอง
01-05 มกราคม 66 37,888 8,500 จอง
จอง
11-15 มกราคม 66 31,888 8,500 จอง
จอง
18-22 มกราคม 66 31,888 8,500 จอง
จอง
25-29 มกราคม 66 31,888 8,500 จอง
จอง
01-05 กุมภาพันธ์ 66 31,888 8,500 จอง
จอง
08-12 กุมภาพันธ์ 66 31,888 8,500 จอง
จอง
15-19 กุมภาพันธ์ 66 31,888 8,500 จอง
จอง
22-26 กุมภาพันธ์ 66 31,888 8,500 จอง
จอง
24-28 กุมภาพันธ์ 66 31,888 8,500 จอง
จอง
01-05 มีนาคม 66 31,888 8,500 จอง
จอง
08-12 มีนาคม 66 31,888 8,500 จอง
จอง
15-19 มีนาคม 66 31,888 8,500 จอง
จอง