WEALTHY SINGAPORE

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ SPHZ-09
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนแห่งเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดบนเกาะสิงคโปร์
  • FORT CANNING PARK อุโมงค์ต้นไม้ในสวนสาธารณะโบราณ ยุคสงครามโลก
  • ชมเมืองสิงคโปร์ และ ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
  • นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – FORT CANNING PARK - เมอร์ไลอ้อน - Marina Bay Sand - Bumboat BOSS HOTEL ระดับ 4 ดาว
2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ BOSS HOTEL ระดับ 4 ดาว
3 สิงคโปร์ - JEWEL - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-14 สิงหาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
19-21 สิงหาคม 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
20-22 สิงหาคม 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
26-28 สิงหาคม 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
27-29 สิงหาคม 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
02-04 กันยายน 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
03-05 กันยายน 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
09-11 กันยายน 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
10-12 กันยายน 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
16-18 กันยายน 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
23-25 กันยายน 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
07-09 ตุลาคม 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
08-10 ตุลาคม 2565 13,999 4,900 จอง
จอง
13-15 ตุลาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
14-16 ตุลาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
21-23 ตุลาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง
22-24 ตุลาคม 2565 14,999 4,900 จอง
จอง