fbpx

ทัวร์บัลแกเรีย โรมาเนีย (ปีใหม่63)

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 1902830
สายการบิน Qatar Airways
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ บัลแกเรีย โรมาเนีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นำท่านเข้าชม “ปราสาทเปเลส” ปราสาทอีกแห่งที่สวยที่สุดในโลก
  • “ปราสาทแดร๊กคูล่า” ปราสาทที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในโรมาเนีย
  • นำท่านถ่ายภาพคู่กับ อาคารรัฐสภาที่ได้ชื่อว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮาร์
2 โดฮาร์ – กรุงโซเฟีย – พิพิธภัณฑ์บัลแกเรีย - มหาวิหารอเล็กซานเดอร์ เนฟสกี METROPOLITAN HOTEL SOFIA หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 โซเฟีย – อารามรีล่า – พลอฟดิฟ – สุเหร่าโบราณ - โรงละครกลางแจ้ง IMPERIAL HOTEL PLOVDIV หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 พลอฟดิฟ – ชมเมือง – เวลีโค ทาร์โนโว – บูคาเรสต์(โรมาเนีย) CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
5 บูคาเรสต์ – ซินายา – ปราสาทเปเลส – บราน – เข้าชมปราสาทแดร็กคูล่า HOTEL RAMADA BRASOV หรือที่พักระดับใกล้เคียง
6 บราซอฟ – โบสถ์ดำ – บูคาเรสต์ CROWN PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
7 บูคาเรสต์ – อาคารรัฐสภาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก - ชมเมือง
8 บูคาเรสต์ - โดฮา (กาตาร์) - กรุงเทพฯ