ทัวร์อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น ฿ 72,900
รหัสทัวร์ 1902795
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • โรม
 • นครรัฐวาติกัน
 • มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์
 • โคลอสเซียม
 • น้ำพุเทรวี่
 • วิหารแพนธีออน
 • บันไดสเปน
 • หอเอนเมืองปิซ่า
 • เกาะเวนิส
 • สะพานถอนหายใจ
 • จัตุรัสซานมาโค
 • วิหารเซ็นต์มาร์ค
 • ล่องเรือกอนโดล่า
 • เขาจุงเฟรา
 • ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี
 • ปารีส
 • เข้าพระราชวังแวร์ซายย์
 • ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
 • ขึ้นหอไอเฟล
 • เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์
 • ห้างลาฟาแยต
 • ชิมหอยเอสคาโก้


เงื่อนไขการจอง