ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 113,900
รหัสทัวร์ 1902751
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก   เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส   กลาเซีย เอกซ์เพรส
  • พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์   เขาแมทเธอฮอร์น   ทะเลสาบริปเฟลซี
  • อินเทอร์ลาเค่น   ภูเขาหิมะจุงเฟรา   ลาเทอร์บรุนเน่น   กรินเดลวาร์ล
  • เฟียสท์   ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น   นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ   น้ำตกไรน์
  • * สวิสฯฟองดู * อาหารรสเลิศ * พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมท *


เงื่อนไขการจอง

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – มิลาน
2 มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟชมวิวสายโรแมนติก - เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส – เซนต์ มอริทซ์ REINE VICTORIA HOTEL / CRYSTAL HOTEL SUPERIOR หรือระดับใกล้เคียง
3 เซนต์ มอริทซ์ – อันเดอร์แมท – นั่งรถไฟกลาเซีย เอกซ์เพรส - พักโรงแรมบนเมืองเซอร์แมทซ์ AMBASSADOR HOTEL / SONNE HOTEL / ASTORIA HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
4 นั่งกระเช้าขึ้นเมทเธอร์ฮอร์น – ชมเขาแมทเธอฮอร์น – เซอร์แมท - มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – โลซานน์ – ชมเมือง HOTEL DE LA PAIX / NOVOTEL HOTEL, LAUSANNE / หรือระดับใกล้เคียง
5 โลซานน์ – เจนีวา – กรุงเบิร์น – อินเทอร์ลาเค่น - นั่งรถรางไฟฟ้าสู่เขา Harder Kulm ROYAL ST.GEORGE HOTEL / SUNSTAR HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
6 อินเทอร์ลาเค่น – ภูเขาหิมะจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – ลานหิมะ – เลาเทอร์บรุนเน่น - กรินเดลวาลด์ – ฟองดูสวิสฯ ROYAL ST.GEORGE HOTEL / SUNSTAR HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
7 กรินเดลวาร์ล เฟียสท์ – นั่งกระเช้าชมวิว – ลูเซิร์น – ชมเมือง Monopole Hotel / Astoria Hotel / Flora Hotel / Radisson Blu หรือระดับใกล้เคียง
8 ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก – ซูริค – ชมเมือง SHERATON HOTEL ZURICH / SWISSOTEL HOTEL หรือระดับใกล้เคียง
9 ซูริค – ซาฟเฮาส์เซ่น – น้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
10 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 25 ก.ย. 62 116,900 25,900 จอง
จอง
21 - 30 ต.ค. 62 116,900 25,900 จอง
จอง
30 ต.ค. - 08 พ.ย. 62 116,900 25,900 จอง
จอง
08 - 17 พ.ย. 62 113,900 25,900 จอง
จอง
04 - 13 ธ.ค. 62 116,900 25,900 จอง
จอง