ทัวร์เกาหลี เชจู โรแมนติก เมษายน

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,300
รหัสทัวร์ 2000708
สายการบิน Jeju Air / 7C
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมต้นฮงกาชินามู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  – น้ำตกซอนจียอน
  • ภูเขาซองอัค – วัดซันบังโพมุนซา – ร้านน้ำมันสนเช็มแดง
  • ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
  • ซอพจิโกจิ – ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  – ชายหาดวอลจองรี
  • ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร + สะพานข้ามทะเลยงยอน
  • ร้านค้าสมุนไพร – ร้านละลายเงินวอน  – ศูนย์เครื่องสำอาง
  • ศูนย์โสม  – ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  – ดาวทาวน์เมืองเชจู


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเจจู - ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์ เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 16 เมษายน 63 16,400 12,900 จอง
จอง
14 - 17 เมษายน 63 13,900 10,400 จอง
จอง
15 -18 เมษายน 63 13,600 10,100 จอง
จอง
16 - 19 เมษายน 63 13,300 9,800 จอง
จอง
17 - 20 เมษายน 63 13,000 9,500 จอง
จอง
18 - 21 เมษายน 63 12,700 9,200 จอง
จอง
19 - 22 เมษายน 63 12,400 8,900 จอง
จอง
20 - 23 เมษายน 63 12,100 8,600 จอง
จอง
21 - 24 เมษายน 63 11,800 8,300 จอง
จอง
22 - 25 เมษายน 63 12,100 8,600 จอง
จอง
23 - 26 เมษายน 63 12,400 8,900 จอง
จอง
24 - 27 เมษายน 63 12,400 8,900 จอง
จอง
25 - 28 เมษายน 63 12,100 8,600 จอง
จอง
26 - 29 เมษายน 63 11,800 8,300 จอง
จอง
27 - 30 เมษายน 63 12,100 8,600 จอง
จอง
28 เมษายน - 01 พฤษภาคม 63 12,400 8,900 จอง
จอง
29 เมษายน - 02 พฤษภาคม 63 14,400 9,900 จอง
จอง
30 เมษายน - 03 พฤษภาคม 63 17,400 13,900 จอง
จอง