ทัวร์เกาหลี Jeju Super Save May

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,500
รหัสทัวร์ 2000691
สายการบิน Jeju Air / 7C
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – วัดซันบังซา
  • สวนสาธารณะฮังมง
  • โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม
  • ร้านน้ำมันสน – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ชายหาดควังชิกี
  • โปรแกรมเพิ่มเติม Aqua Planet
  • ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน
  • ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน
  • ศูนย์เครื่องสำอาง – ศูนย์โสม
  • ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวน์เมืองเชจู


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
2 พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - สวนสาธารณะฮังมง - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านน้ำมันสน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดควังชิกี -โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-27 พฤษภาคม 2563 8,500 5,000 จอง
จอง
25-28 พฤษภาคม 2563 8,500 5,000 จอง
จอง
26 29 พฤษภาคม 2563 8,500 5,000 จอง
จอง
26-29 พฤษภาคม 2563 8,500 5,000 จอง
จอง
31 พ.ค.-3 มิ.ย 2563 8,500 5,000 จอง
จอง
10-13 พฤษภาคม 2563 8,800 5,300 จอง
จอง
11-14 พฤษภาคม 2563 8,800 5,300 จอง
จอง
12–15 พฤษภาคม 2563 8,800 5,300 จอง
จอง
17-20 พฤษภาคม 2563 8,800 5,300 จอง
จอง
18–21 พฤษภาคม 2563 8,800 5,300 จอง
จอง
23–26 พฤษภาคม 2563 8,800 5,300 จอง
จอง
30 พ.ค.-2 มิ.ย 2563 8,800 5,300 จอง
จอง
9-12 พฤษภาคม 2563 9,100 5,600 จอง
จอง
13-16 พฤษภาคม 2563 9,100 5,600 จอง
จอง
16-19 พฤษภาคม 2563 9,100 5,600 จอง
จอง
20-23 พฤษภาคม 2563 9,100 5,600 จอง
จอง
21-24 พฤษภาคม 2563 9,100 5,600 จอง
จอง
22-25 พฤษภาคม 2563 9,100 5,600 จอง
จอง
28-31 พฤษภาคม 2563 9,100 5,600 จอง
จอง
29 พ.ค.-1 มิ.ย 2563 9,100 5,600 จอง
จอง
6-9 พฤษภาคม 2563 9,400 5,900 จอง
จอง
7-10 พฤษภาคม 2563 9,400 5,900 จอง
จอง
8-11 พฤษภาคม 2563 9,400 5,900 จอง
จอง
14-17 พฤษภาคม 2563 9,400 5,900 จอง
จอง
15-18 พฤษภาคม 2563 9,400 5,900 จอง
จอง