ทัวร์เกาหลี Jeju Super Save May

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,500
รหัสทัวร์ 2000648
สายการบิน Jeju Air / 7C
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค –  วัดซันบังซา  – สวนสาธารณะฮังมง
  • โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม
  • ร้านน้ำมันสน  – ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ชายหาดควังชิกี
  • โปรแกรมเพิ่มเติม Aqua Planet
  • ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน
  • ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  – ศูนย์เครื่องสำอาง
  • ศูนย์โสม  –  ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  –  ดาวทาวน์เมืองเชจู


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
2 พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - สวนสาธารณะฮังมง - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านน้ำมันสน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดควังชิกี - โปรแกรมเพิ่มเติม : Aqua Planet Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสำอาง - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-27 พ.ค.63 8,500 4,900 จอง
จอง
25-28 พ.ค.63 8,500 4,900 จอง
จอง
26- 29 พ.ค.63 8,500 4,900 จอง
จอง
27-30 พ.ค.63 8,500 4,900 จอง
จอง
31-3 มิ.ย.63 8,500 4,900 จอง
จอง
10-13 พ.ค.63 8,800 4,900 จอง
จอง
11-14 พ.ค.63 8,800 4,900 จอง
จอง
12 – 15 พ.ค.63 8,800 4,900 จอง
จอง
17 -20 พ.ค.63 8,800 4,900 จอง
จอง
18 – 21 พ.ค.63 8,800 4,900 จอง
จอง
23 – 26 พ.ค.63 8,800 4,900 จอง
จอง
30 -2 มิ.ย.63 8,800 4,900 จอง
จอง
9-12 พ.ค.63 9,100 4,900 จอง
จอง
13-16 พ.ค.63 9,100 4,900 จอง
จอง
16-19 พ.ค.63 9,100 4,900 จอง
จอง
19-22 พ.ค.63 9,100 4,900 จอง
จอง
20-23 พ.ค.63 9,100 4,900 จอง
จอง
21-24 พ.ค.63 9,100 4,900 จอง
จอง
22-25 พ.ค.63 9,100 4,900 จอง
จอง
28-31 พ.ค.63 9,100 4,900 จอง
จอง
29-1 มิ.ย.63 9,100 4,900 จอง
จอง
6-9 พ.ค.63 9,400 4,900 จอง
จอง
7-10 พ.ค.63 9,400 4,900 จอง
จอง
8-11 พ.ค.63 9,400 4,900 จอง
จอง
14-17 พ.ค.63 9,400 4,900 จอง
จอง
15-18 พ.ค.63 9,400 4,900 จอง
จอง