ทัวร์เกาหลี เชจู อิน เชอร์รี่ บลอสซั่ม

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,500
รหัสทัวร์ 2000117
สายการบิน Jeju Air / 7C
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  – น้ำตกซอนจียอน
  • ภูเขาซองอัค  – วัดซันบังโพมุนซา
  • ร้านน้ำมันสนเข็มแดง  – ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ
  • หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  – ชายหาดกวางชิกิ
  • ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
  • ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน
  • ร้านค้าสมุนไพร  – ร้านละลายเงินวอน  – ศูนย์เครื่องสำอาง
  • ศูนย์โสม  – ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี  – ดาวทาวน์เมืองเชจู


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินเจจู - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้ำตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
3 ร้านน้ำมันสนเข็มแดง - ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
4 ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 - 31 มีนาคม 63 13,400 4,900 จอง
จอง
29 - 01 เมษายน 63 13,400 4,900 จอง
จอง
30 - 02 เมษายน 63 13,400 4,900 จอง
จอง
31 - 03 เมษายน 63 13,400 4,900 จอง
จอง
1 - 4 เมษายน 63 13,700 4,900 จอง
จอง
2 - 5 เมษายน 63 15,400 4,900 จอง
จอง
3 - 6 เมษายน 63 19,400 4,900 จอง
จอง
4 - 7 เมษายน 63 15,400 4,900 จอง
จอง
5 - 8 เมษายน 63 13,300 4,900 จอง
จอง
6 - 9 เมษายน 63 13,000 4,900 จอง
จอง
7 - 10 เมษายน 63 13,000 4,900 จอง
จอง
8 - 11 เมษายน 63 13,300 4,900 จอง
จอง
9 - 12 เมษายน 63 15,400 4,900 จอง
จอง
10 - 13 เมษายน 63 19,400 4,900 จอง
จอง
11 - 14 เมษายน 63 21,400 4,900 จอง
จอง
12 - 15 เมษายน 63 20,400 4,900 จอง
จอง