TüRKIYE WINTER

ราคาเริ่มต้น ฿ 52,988
รหัสทัวร์ ITVTTK05
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ถ่ายรูปเช็คอิน! สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปี
  • หมู่บ้านโบราณเพอร์กามอน วิหารเทพีอาร์เทมิส
  • หุบเขานกพิราบ หุบเขาเกอเรเม นครใต้ดินชาดัค
  • ม้าไม้เมืองทรอย ปราสาทปุยฝ้าย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานอิสตันบูล
2 เมืองอิสตันบลู – สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดม – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – เมืองชานัคคาเล่ ม้าไม้เมืองทรอย Troria Tusan Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 เมืองเพอร์กามอน – หมู่บ้านโบราณในเมืองเพอร์กามอน – เมืองคูซาดาซี - ร้านขนมหวานเตอร์กิช ดีไลท์ – วิหารเทพีอาร์เทมิส Marti Beach Hotel 4* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
4 ศูนย์ผลิตเสื้อหนังคุณภาพสูง - เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย ปามุคคาเล่ - เมืองโบราณเฮียราโพลิส Lycus River Thermal Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
5 เมืองคอนย่า – สุลต่านฮานี – เมืองคัปปาโดเกีย - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ Surban Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
6 เมืองคัปปาโดเกีย – Option! ขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย หรือ นั่งรถ Jeep Safari – ปราสาทหินยูชิซาร์ หุบเขานกพิราบ – ร้านจิวเวอร์รี่ - ร้านเครื่องปั้นดินเผา – ระบำหน้าท้องตรุเคีย - พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ Surban Hotel 5* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
7 เมืองคัปปาโดเกีย – หุบเขาเกอเรเม – โรงงานทอพรม – นครใต้ดินชาดัค – ท่าอากาศยานไคเซรี –ท่าอากาศยานอิสตันบลู
8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15-22 กุมภาพันธ์ 66 52,988 จอง
จอง
15-22 มีนาคม 66 52,988 จอง
จอง