Turkey Troy

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ POETK01
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สุเหร่าสีน้ำเงิน
  • พระราชวังทอปกาปึ
  • นั่งกระเช้าขึ้นไปสู่เนินเขาเปียลอททึ
  • ปราสาทปุยฝ้าย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล
2 ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาร์ซ่า - ล่องเรือยอทช์ไปตามช่องแคบบอสฟอรัส GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว
3 นั่งกระเช้าขึ้นไปสู่เนินเขาเปียลอททึ - พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ PARION HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรกี
4 ม้าไม้เมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ RAMADA SUITES KUSADASI หรือเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรกี
5 บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรกี
5 เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ถ้ำ
7 นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – ช้อปปิ้ง – อิสตันบูล -กรุงเทพมหานคร
8 ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 – 11 มิ.ย. 39,999 7,000 จอง
จอง
05 – 12 มิ.ย. 39,999 7,000 จอง
จอง
11 - 18 มิ.ย. 39,999 7,000 จอง
จอง
12 - 19 มิ.ย 39,999 7,000 จอง
จอง
18 - 25 มิ.ย. 39,999 7,000 จอง
จอง
19 - 26 มิ.ย. 39,999 7,000 จอง
จอง
25 มิ.ย. - 02 ก.ค. 39,999 7,000 จอง
จอง
26 มิ.ย. - 03 ก.ค. 39,999 7,000 จอง
จอง
02 - 09 ก.ค. 42,900 7,000 จอง
จอง
09 - 16 ก.ค. 43,900 7,000 จอง
จอง
10 - 17 ก.ค. 43,900 7,000 จอง
จอง
11 - 18 ก.ค. 42,900 7,000 จอง
จอง
12 - 19 ก.ค. 42,900 7,000 จอง
จอง
13 - 20 ก.ค. 65 42,900 7,000 จอง
จอง
14 - 21 ก.ค. 42,900 7,000 จอง
จอง
23 - 30 ก.ค. 43,900 7,000 จอง
จอง
24 - 31 ก.ค. 43,900 7,000 จอง
จอง
25 ก.ค. - 01 ส.ค. 42,900 7,000 จอง
จอง
27 ก.ค. - 03 ส.ค. 42,900 7,000 จอง
จอง
06 - 13 ส.ค. 65 42,900 7,000 จอง
จอง
07 - 14 ส.ค. 65 42,900 7,000 จอง
จอง
12 - 19 ส.ค. 43,900 7,000 จอง
จอง