TURKEY LAVENDER LOVER บินภายใน 1 ขา

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ GSIST08
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เข้าชม พระราชวังโดลมาบาห์เช (DOLMABAHCE PALACE)
  • ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (BOSPHORUS CRUISE)
  • ฮิปโปโดรม (HIPPODROME) คือสิ่งก่อสร้างจากสมัยกรีกซึ่งใช้เป็นสนามแข่งม้า
  • ถ่ายภาพ ม้าไม้จำลองเมืองทรอยริมทะเล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 อิสตันบูล(ตุรกี) – พระราชวังโดลมาบาห์เช – บันไดหลากสีย่าน BALAT – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส – ตลาดสไปซ์ – BLUE MOSQUE – ฮิปโปโดรม – วิหารฮาเจีย โซเฟีย PULMAN HOTEL , ISTANBUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
2 เมืองเอซีบัต นั่งเรือข้ามฟากช่องแคบคาร์คาเนลส์ – เมืองชานัคคาเล่ – ม้าไม้ เมืองทรอย Hollywood – อุทยานแห่งชาติทรอย PARION HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
4 นั่งกระเช้าสู่เมืองเปอร์กามัม – อะโครโปลิส – เมืองคูซาดาซี – ร้านเครื่องหนัง – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – บ้านพระแม่มารี RAMADA SUITE HOTEL , KUSADASI โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ปามุคคาเล่ – โรงงานสิ่งทอ – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองโบราณเฮียราโพลิส COLLESSEA HOTEL , CANAKKALE โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองอิสปาร์ตา – สวนลาเวนเดอร์ – คัปปาโดเกีย – ระบำBELLY DANCE MINIA HOTEL , CAPPADOCIA โรงแรมสไตล์ถ้ำ หรือเทียบเท่า
7 นครใต้ดิน – พิพิธภัณฑ์เกอราม่า – โรงงานพรม / เซรามิค / เครื่องประดับ – หุบเขาพาซาแบค – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาอุซิซาร์ – สนามบินเนฟเชีย – สนามบินอิสตันบูล
8 อิสตันบูล - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 17 กรกฎาคม 65 40,999 7,500 จอง
จอง
11 – 18 กรกฎาคม 65 40,999 7,500 จอง
จอง
12 – 19 กรกฎาคม 65 40,999 7,500 จอง
จอง
13 – 20 กรกฎาคม 65 40,999 7,500 จอง
จอง
14 – 21 กรกฎาคม 65 39,999 7,500 จอง
จอง
07 – 14 สิงหาคม 65 40,999 7,500 จอง
จอง
12 – 19 สิงหาคม 65 40,999 7,500 จอง
จอง