fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาบานะ โนะ ซาโตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,888
รหัสทัวร์ 2000231
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
  • ความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทโอซาก้า
  • เมืองหลวงเก่าเกียวโต วัดทองคินคะคุจิ
  • สักการะศาลเจ้าเฮอัน และ ร่วมพิธีชงชาญี่ปุ่น
  • เพลิดเพลิน กับกิจกรรมบนลานสกี พร้อมสัมผัสหิมะสีขาวโพลน
  • ชมหมู่บ้านมรดกโลก Little Edo ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • และเมืองเก่าทาคายาม่าตระการตา
  • ช้อปปิ้งจุใจ ซาคาเอะ เอ็กซ์โปซิตี้ และ ชินไซบาชิ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง เหิรฟ้าสู่ เมืองคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ612 DMK-KIX 01.15-80.30 TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
2 สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าเฮอัน - พิธีชงชาญี่ปุ่น – เมืองนาโกย่า - ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้าน นาบานะ โนะ ซาโตะ - เมืองนาโกย่า TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE เทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 เมืองนาโกย่า - เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ - ผ่านชม อาคารทาคายาม่า - หมูบ้านชิราคาว่า – เมืองนาโกย่า - อิสระช้อปปิ้งซาคาเอะ TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE เทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาโกย่า – ลานสกีบิวะโกะ วัลเลย์ - เมืองโอซาก้า - เอ็กซ์โปซิตี้ - ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ FUJIYA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ613 KIX-DMK 09.50-13.50

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 - 27 Jan 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
24 - 28 Jan 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
25 - 29 Jan 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
28 Jan - 01 Feb 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
30 Jan - 03 Feb 2020 24,888 7,900 24,888 24,888 24,888 จอง
จอง
31 Jan - 04 Feb 2020 24,888 7,900 24,888 24,888 24,888 จอง
จอง
02 - 06 Feb 2020 24,888 7,900 24,888 24,888 24,888 จอง
จอง
03 - 07 Feb 2020 24,888 7,900 24,888 24,888 24,888 จอง
จอง
04 - 08 Feb 2020 24,888 7,900 24,888 24,888 24,888 จอง
จอง
10 - 14 Feb 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
11 - 15 Feb 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
13 - 17 Feb 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
14 - 18 Feb 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
15 - 19 Feb 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
16 - 20 Feb 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
17 - 21 Feb 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
18 - 22 Feb 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
19 - 23 Feb 2020 24,888 7,900 24,888 24,888 24,888 จอง
จอง
20 - 24 Feb 2020 24,888 7,900 24,888 24,888 24,888 จอง
จอง
21 - 25 Feb 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
22 - 26 Feb 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
23 - 27 Feb 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
24 - 28 Feb 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
25 - 29 Feb 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
27 Feb - 02 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
28 Feb - 03 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
29 Feb - 04 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
01 - 05 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
02 - 06 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
03 - 07 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
04 - 08 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
05 - 09 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
09 - 13 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
10 - 14 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
13 - 17 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
14 - 18 Mar 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง