fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI FREEDAY ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,888
รหัสทัวร์ 2000223
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นาริตะ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ
  • โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) – สวนอุเอโนะ
  • ตลาดอะเมโยโกะ – เมืองยามานาชิ
  • แช่ออนเซ็นธรรมชาติ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก
  • ภูเขาไฟฟูจิ – การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ – ช้อปปิ้งโอไดบะ
  • ไดเวอร์ซิตี้  – อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ สนามบินดอนเมมือง เที่ยวบินที่ XJ606 10.45 - 19.40 น. - สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
2 นาริตะ - โตเกียว - วัดอาซากุสะ - โตเกียวสกายทรี( ถ่ายรูป ) - สวนอุเอโนะ - ตลาดอะเมโยโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่ออนเซ็นธรรมชาติ TOYOKO INN KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - ภูเขาไฟฟูจิ - โตเกียว - ช๊อปปิ้งชินจูกุ - ช๊อปปิ้งโอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ NARITA MARROAD HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย - สนามบินนาริตะ เที่ยวบินที่ XJ607 20.55 - 01.35+1 น.
5 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 21 Mar 2020 19,888 7,900 19,888 19,888 19,888 จอง
จอง
18 - 22 Mar 2020 20,888 7,900 20,888 20,888 20,888 จอง
จอง
20 - 24 Mar 2020 21,888 7,900 21,888 21,888 21,888 จอง
จอง
22 - 26 Mar 2020 21,888 7,900 21,888 21,888 21,888 จอง
จอง
26 - 30 Mar 2020 21,888 7,900 21,888 21,888 21,888 จอง
จอง
29 Mar - 02 Apr 2020 21,888 7,900 21,888 21,888 21,888 จอง
จอง
30 Mar - 03 Apr 2020 21,888 7,900 21,888 21,888 21,888 จอง
จอง
31 Mar - 04 Apr 2020 21,888 7,900 21,888 21,888 21,888 จอง
จอง
03 - 07 Apr 2020 22,888 7,900 22,888 22,888 22,888 จอง
จอง
05 - 09 Apr 2020 22,888 7,900 22,888 22,888 22,888 จอง
จอง
06 - 10 Apr 2020 22,888 7,900 22,888 22,888 22,888 จอง
จอง
07 - 11 Apr 2020 22,888 7,900 22,888 22,888 22,888 จอง
จอง
08 - 12 Apr 2020 22,888 7,900 22,888 22,888 22,888 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 23,888 7,900 23,888 23,888 23,888 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 29,888 7,900 29,888 29,888 29,888 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 35,888 7,900 35,888 35,888 35,888 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 35,888 7,900 35,888 35,888 35,888 จอง
จอง
13 - 17 Apr 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
14 - 18 Apr 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง
15 - 19 Apr 2020 25,888 7,900 25,888 25,888 25,888 จอง
จอง