fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น KOMATSU KANAZAWA NAGOYA

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,888
รหัสทัวร์ 2000207
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองคานาซาว่า – ตลาดปลาโอมิโช – หน้าผาโทจินโบ
  • ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้าน นาบานะ โนะ ซาโตะ
  • เมืองนาโกย่า -วัดโอสุ คันนอน – ช้อปปิ้งย่านโอสุ
  • เมืองกุโจ ฮาจิมัง – เมืองมัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้
  • ถนนนาคามาชิ – เมืองนากาโนะ
  • ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกคุดานิ
  • เมืองทาคายาม่า – ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • สวนเคนโรคุเอ็น -หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินโคมัตสึ – เมืองคานาซาว่า – ตลาดปลาโอมิโช – หน้าผาโทจินโบ – ชมงานประดับไฟ ณ หมู่บ้าน นาบานะ โนะ ซาโตะ - เมืองนาโกย่า TG XXX 01:20 - 08:50 น. TOYOKO INN NAGOYA MINAMI EKIMAE หรือเทียบเท่า
3 วัดโอสุ คันนอน - ช้อปปิ้งย่านโอสุ - เมืองกุโจ ฮาจิมัง – เมืองมัตสึโมโต้ HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรือเทียบเท่า
4 ปราสาทมัตสึโมโต้ – ถนนนาคามาชิ - เมืองนากาโนะ - ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ สวนลิงจิโกคุดานิ – งานเทศกาลคามาคุระ โนะ ซาโตะ ณ เมือง อียามะ - เมืองมัตสึโมโต้ HOTEL ROUTE INN SHIOJIRI หรือเทียบเท่า
5 เมืองทาคายาม่า - ซันมาชิ ซูจิ – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ - เมืองคานาซาว่า - สวนเคนโรคุเอ็น -หมู่บ้านฮิงาชิ ชายะ TOYOKO INN KANAZAWA KENROKUEN หรือเทียบเท่า
6 สนามบินโคมัตสึ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 24 Feb 2020 59,888 16,000 59,888 59,888 59,888 จอง
จอง