TOKYO WINTER LIGHT UP

ราคาเริ่มต้น ฿ 37,900
รหัสทัวร์ GQ2NRTXJ009
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เดินเล่นย่านเมืองคาวาโกเอะ หอระฆังโทคิโนะคาเนะ
  • ชมงานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น
  • อิสระกิจกรรม ลานสกี
  • ขอพรศาลเจ้าฮิคาวะ
  • ช้อปปิ้งไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ
  • อิสระช้อปปิ้งย่านดังในโตเกียว
  • วัดอาซากุสะ
  • พักโตเกียว 2คืน
  • เมนูขาปูยักษ์
  •  แช่น้ำแร่ธรรมชาติ

 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โตเกียว (สนมบินนาริตะ) (XJ 600 00.30 – 08.40)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) – เมืองคาวาโกเอะ – หอระฆังโทคิโนะคาเนะ – วัดคิตะอิน – ศาลเจ้าฮิคาวะ – งานเทศกาลประดับไฟซากามิโกะ อิลลูมิเนชั่น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ - เมนูขาปูยักษ์ SUNFUJI YAMANAKAKO HOTEL [♨] หรือเทียบเท่า
3 อิสระกิจกรรม ลานสกี – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – กิจกรรม ชงชาญี่ปุ่น – เมืองโตเกียว – ไดเวอร์ซิตี้ โอไดบะ NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งในโตเกียว หรือ เลือกซื้อทัวร์ ธีมพาร์กมูมิน ตัวการ์ตูนสุดน่ารักสไตล์นอร์ดิก ที่จังหวัดไซตามะ หรือเลือกซื้อทัวร์โตเกียวดิสนี่ย์แลนด์ (เดินทางโดยรถไฟ) NEW OTANI INN TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ตลาดปลาซึกิจิ - วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวแม่น้ำสุมิดะโตเกียวสกายทรี – เมืองซาวาระ – อิออน มอลล์ – นาริตะ ASIA NARITA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (XJ601 09.55 – 15.15)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 15 ม.ค.66 37,900 10,900 จอง
จอง
17 – 22 ม.ค.66 37,900 10,900 จอง
จอง
31 ม.ค. – 05 ก.พ.66 37,900 10,900 จอง
จอง
14 – 19 ก.พ.66 38,900 10,900 จอง
จอง
07 – 12 มี.ค.66 39,900 10,900 จอง
จอง
14 – 19 มี.ค.66 40,900 10,900 จอง
จอง