TOKYO OARAI FUKUSHIMA FUJI 6D4N ซุปตาร์ ไดมอนด์ รูท

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,888
รหัสทัวร์ TTNXJ022
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 6วัน4คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ
  • ตลาดปลาโออาไร
  • ทะเลสาบโกะชิคินุมะ
  • ปราสาทสึรุกะ 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร – จังหวัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ Hotel Sankyo Fukushima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 วัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ Hotel Sankyo Fukushima หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนิกโกะ - ผ่านชม สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จังหวัดยามานาชิ ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - แวะชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (เฉพาะวันที่กำหนด) - กรุงโตเกียว - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ Narita Gateway Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-06 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
02-07 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
03-08 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
04-09 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
05-10 ตุลาคม 2565**HOT PRICE 35,888 10,000 จอง
จอง
06-11 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
07-12 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
08-13 ตุลาคม 2565**วันสวรรคต ร.9 38,888 10,000 จอง
จอง
09-14 ตุลาคม 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
10-15 ตุลาคม 2565 39,888 10,000 จอง
จอง
11-16 ตุลาคม 2565 39,888 10,000 จอง
จอง
12-17 ตุลาคม 2565 39,888 10,000 จอง
จอง
13-18 ตุลาคม 2565 39,888 10,000 จอง
จอง
14-19 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
15-20 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
16-21 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
17-22 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
18-23 ตุลาคม 2565 36,888 10,000 จอง
จอง
19-24 ตุลาคม 2565**วันปิยะมหาราช 38,888 10,000 จอง
จอง
20-25 ตุลาคม 2565 37,888 10,000 จอง
จอง
21-26 ตุลาคม 2565**วันปิยะมหาราช 39,888 10,000 จอง
จอง
22-27 ตุลาคม 2565 39,888 10,000 จอง
จอง
23-28 ตุลาคม 2565 39,888 10,000 จอง
จอง
24-29 ตุลาคม 2565 39,888 10,000 จอง
จอง
29 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2565 39,888 10,000 จอง
จอง
30 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
31 ตุลาคม-05 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
01-06 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
02-07 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
03-08 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
04-09 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
05-10 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
06-11 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
07-12 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
08-13 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
09-14 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
10-15 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
11-16 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
12-17 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
13-18 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
14-19 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
15-20 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
16-21 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
17-22 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
18-23 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
19-24 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
20-25 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
21-26 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง
22-27 พฤศจิกายน 2565 38,888 10,000 จอง
จอง