TOKYO OARAI FUKUSHIMA FUJI ซุปตาร์ โตเกียวเนยกรอบมั้ยคะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 28,888
รหัสทัวร์ TTNXJ020
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เที่ยว เมืองอาโอไร จ.อิบารากิ เมืองชายหาดทะเลญี่ปุ่นตะวันออก
  • ขอพร ณ วัดเอ็นโซจิ ต้นกำเนิดวัวแดงอากะเบโกะ
  • ชมความงาม ผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - ตลาดปลาโออาไร – จังหวัดฟุกุชิมะ - ทะเลสาบโกะชิคินุมะ mt. inn "マウント イン" หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 วัดเอ็นโซจิ – เมืองไอสุ – ปราสาทสึรุกะ - สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ - หน้าผาล้านปี โทโนะเฮทสึริ – เมืองโคริยามะ mt. inn "マウント イン" หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนิกโกะ - ผ่านชม สะพานชินเคียว - ศาลเจ้าโทโชกุ - ศาลเจ้าฟูตาระ - จังหวัดไซตามะ - ย่านเมืองเก่าคาวะโกเอะ - จังหวัดยามานาชิ Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ Narita Gateway Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04-09 กรกฎาคม 2565 28,888 10,000 จอง
จอง
06-11 กรกฎาคม 2565 30,888 10,000 จอง
จอง
11-16 กรกฎาคม 2565 30,888 10,000 จอง
จอง
18-23 กรกฎาคม 2565 29,888 10,000 จอง
จอง
20-25 กรกฎาคม 2565 30,888 10,000 จอง
จอง
25-30 กรกฎาคม 2565 29,888 10,000 จอง
จอง
27 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2565 30,888 10,000 จอง
จอง
29 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2565 30,888 10,000 จอง
จอง
31 กรกฎาคม-05 สิงหาคม 2565 29,888 10,000 จอง
จอง
01-06 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
02-07 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
03-08 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
04-09 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
05-10 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
06-11 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
07-12 สิงหาคม 2565 34,888 10,000 จอง
จอง
08-13 สิงหาคม 2565 34,888 10,000 จอง
จอง
09-14 สิงหาคม 2565 34,888 10,000 จอง
จอง
10-15 สิงหาคม 2565** 34,888 10,000 จอง
จอง
11-16 สิงหาคม 2565 35,888 10,000 จอง
จอง
12-17 สิงหาคม 2565 34,888 10,000 จอง
จอง
13-18 สิงหาคม 2565 33,888 10,000 จอง
จอง
14-19 สิงหาคม 2565** 33,888 10,000 จอง
จอง
15-20 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
16-21 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
17-22 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
18-23 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
19-24 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
20-25 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
21-26 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
22-27 สิงหาคม 2565 31,888 10,000 จอง
จอง
23-28 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
24-29 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
25-30 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
26-31 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
29 สิงหาคม-03 กันยายน 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
31 สิงหาคม-05 กันยายน 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
05-10 กันยายน 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
07-12 กันยายน 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
12-17 กันยายน 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
14-19 กันยายน 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
19-24 กันยายน 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
21-26 กันยายน 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
26 กันยายน-01 ตุลาคม 2565 33,888 10,000 จอง
จอง
28 กันยายน-03 ตุลาคม 2565 33,888 10,000 จอง
จอง
30 กันยายน-05 ตุลาคม 2565 33,888 10,000 จอง
จอง