Tokyo Mt.Fuji Hitachi Seaside Park 5D3N

ราคาเริ่มต้น ฿ 52,999
รหัสทัวร์ FOMHND001JL
สายการบิน Japan Airlines / JL
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ
  • โอชิโนะ ฮักไก – อุโมงค์โมมิจิ ไคโร 
  • คาวาคูจิโกะ-เจดีย์ชูเรโตะ – กระเช้า คาจิ คาจิ
  • ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เมืองคาวาโกเอะ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ-วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี 
  • ช้อปปิ้ง อิออน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )
2 สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นั่งรถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ – โอชิโนะ ฮักไก – อุโมงค์โมมิจิ ไคโร – คาวาคูจิโกะ FUJI SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์ชูเรโตะ – กระเช้า คาจิ คาจิ – โตเกียว – โอไดบะ SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เมืองคาวาโกเอะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ ( กรุงเทพฯ )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 16 ต.ค.65 52,999 6,000 จอง
จอง
20 – 24 ต.ค.65 52,999 6,000 จอง
จอง