TOKYO IBARAKI FUJI 6D4N ซุปตาร์ นอนโตเกียว4ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,888
รหัสทัวร์ TTNXJ21
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุทสึ พระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น
  • เมืองอาโอไร จ.อิบารากิ เมืองชายหาดทะเลญี่ปุ่นตะวันออก
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • นั่งกระเช้าชมวิวพาโนราม่าวิวภูเขาไฟฟูจิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ - ตลาดปลาโออาไร - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ - อิออน มอลล์ สึจิอุระ Hotel Tsukuba Marroad หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 จังหวัดไซตามะ – เดินชมเมืองเก่าคาวาโกเอะ - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิธีชงชาญี่ปุ่น – ขาปูยักษ์ + ออนเซ็น Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - กระเช้าชมวิวพาโนราม่าภูเขาไฟฟูจิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - กรุงโตเกียว - ไดเวอร์ซิตี้ ณ โอไดบะ – เมืองนาริตะ Tokyo Prince Hotel หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ช้อปปิ้งย่านชิบุยะ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ Asia Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-06 สิงหาคม 2565 30,888 10,000 จอง
จอง
02-07 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
03-08 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
04-09 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
05-10 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
16-21 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
17-22 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
18-23 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
19-24 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง
20-25 สิงหาคม 2565 32,888 10,000 จอง
จอง