TOKYO FUJI KAWAGOE 5D3N ซุปตาร์ หิมะ น่ารักอ่ะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ018
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ ณ วัดอาซากุสะ พรอมเดินชิม ของอร่อยๆ ที่ ถนนนากามิเสะ
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ชมงานประดับไฟ Sagamiko Illumination ตระการตากับไฟ LED กว่า 6 ล้านดวง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03-07 ธันวาคม 2565 35,888 จอง
จอง
04-08 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
05-09 ธันวาคม 2565 29,888 จอง
จอง
06-10 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
07-11 ธันวาคม 2565 35,888 จอง
จอง
10-14 ธันวาคม 2565 35,888 จอง
จอง
11-15 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
12-16 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
13-17 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
14-18 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
15-19 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
16-20 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
17-21 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
18-22 ธันวาคม 2565 31,888 จอง
จอง
19-23 ธันวาคม 2565 37,888 จอง
จอง
20-24 ธันวาคม 2565 37,888 จอง
จอง
21-25 ธันวาคม 2565 37,888 จอง
จอง
22-26 ธันวาคม 2565 37,888 จอง
จอง
23-27 ธันวาคม 2565 38,888 จอง
จอง
24-28 ธันวาคม 2565 38,888 จอง
จอง
25-29 ธันวาคม 2565 38,888 จอง
จอง
26-30 ธันวาคม 2565 38,888 จอง
จอง
27-31 ธันวาคม 2565 38,888 จอง
จอง
02-06 มกราคม 2566 38,888 จอง
จอง
03-07 มกราคม 2566 38,888 จอง
จอง
04-08 มกราคม 2566 38,888 จอง
จอง
05-09 มกราคม 2566 38,888 จอง
จอง
06-10 มกราคม 2566 37,888 จอง
จอง
07-11 มกราคม 2566 37,888 จอง
จอง
08-12 มกราคม 2566 37,888 จอง
จอง
09-13 มกราคม 2566 37,888 จอง
จอง
10-14 มกราคม 2566 37,888 จอง
จอง
11-15 มกราคม 2566 31,888 จอง
จอง
12-16 มกราคม 2566 31,888 จอง
จอง
13-17 มกราคม 2566 31,888 จอง
จอง
14-18 มกราคม 2566 31,888 จอง
จอง
15-19 มกราคม 2566 31,888 จอง
จอง
16-20 มกราคม 2566 29,888 จอง
จอง
17-21 มกราคม 2566 30,888 จอง
จอง
18-22 มกราคม 2566 30,888 จอง
จอง
19-23 มกราคม 2566 30,888 จอง
จอง
20-24 มกราคม 2566 30,888 จอง
จอง
21-25 มกราคม 2566 30,888 จอง
จอง
22-26 มกราคม 2566 30,888 จอง
จอง
23-27 มกราคม 2566 30,888 จอง
จอง
24-28 มกราคม 2566 30,888 จอง
จอง
25-29 มกราคม 2566 31,888 จอง
จอง
26-30 มกราคม 2566 31,888 จอง
จอง
27-31 มกราคม 2566 31,888 จอง
จอง
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2566 31,888 จอง
จอง
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2566 31,888 จอง
จอง
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2566 31,888 จอง
จอง
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2566 31,888 จอง
จอง