TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ ไม่ได้หิวแสง แต่แสงมันกระทบ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,888
รหัสทัวร์ TTNXJ017
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ล่องเรือโจรสลัด พาชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
  • สะดุดตาไปกับ ใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ณ อุโมงค์เมเปิ้ล หรือ โมมิจิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – ทุ่งหญ้าซูซูกิแห่งเซนโกคุฮาระ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ ホテル縁の杜河口湖 Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก - จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิธีชงชาญี่ปุ่น - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (ขึ้นอยู่กับฤดูกาล) - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 ตุลาคม 2565 31,888 8,900 จอง
จอง
02-06 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
03-07 ตุลาคม 2565 33,888 8,900 จอง
จอง
04-08 ตุลาคม 2565 33,888 8,900 จอง
จอง
05-09 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
06-10 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
07-11 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
08-12 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
09-13 ตุลาคม 2565 33,888 8,900 จอง
จอง
10-14 ตุลาคม 2565 35,888 8,900 จอง
จอง
11-15 ตุลาคม 2565 33,888 8,900 จอง
จอง
12-16 ตุลาคม 2565 35,888 8,900 จอง
จอง
13-17 ตุลาคม 2565 33,888 8,900 จอง
จอง
14-18 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
15-19 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
16-20 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
17-21 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
18-22 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
19-23 ตุลาคม 2565 33,888 8,900 จอง
จอง
20-24 ตุลาคม 2565 33,888 8,900 จอง
จอง
21-25 ตุลาคม 2565** 35,888 8,900 จอง
จอง
22-26 ตุลาคม 2565 35,888 8,900 จอง
จอง
23-27 ตุลาคม 2565 34,888 8,900 จอง
จอง
24-28 ตุลาคม 2565 34,888 8,900 จอง
จอง
25-29 ตุลาคม 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
29 ตุลาคม-02 พฤศจิกายน 2565 29,888 8,900 จอง
จอง
30 ตุลาคม-03 พฤศจิกายน 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2565 32,888 8,900 จอง
จอง
01-05 พฤศจิกายน 2565 31,888 8,900 จอง
จอง
02-06 พฤศจิกายน 2565 31,888 8,900 จอง
จอง