TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ หิมะ รวมวันหยุดยาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,888
รหัสทัวร์ TTNXJ019
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
  • ขอพร ณ วัดนาริตะซัน พร้อมเดินเล่น ณ  ถนนปลาไหล
  • ถ่ายรูปคู่ หอคอยโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 ธันวาคม 2565 33,888 8,900 จอง
จอง
02-06 ธันวาคม 2565 36,888 8,900 จอง
จอง
08-12 ธันวาคม 2565 36,888 8,900 จอง
จอง
09-13 ธันวาคม 2565 36,888 8,900 จอง
จอง
28 ธันวาคม 65-01 มกราคม 66 42,888 8,900 จอง
จอง
29 ธันวาคม 65-02 มกราคม 66 42,888 8,900 จอง
จอง
30 ธันวาคม 65-03 มกราคม 66** 42,888 8,900 จอง
จอง
31 ธันวาคม 65-04 มกราคม 66 42,888 8,900 จอง
จอง
01-05 มกราคม 2566 41,888 8,900 จอง
จอง