TOKYO FUJI KAWAGOE ซุปตาร์ไม่เจ๊อะกันนาน คิดถึงจังเลย

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,888
รหัสทัวร์ TTNXJ016
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ฮาโกเนะ
  • ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ
  • ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ
  • ออนเซ็น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - ฮาโกเนะ - ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิ - ชิม ไข่ดำ ณ หุบเขาโอวาคุดานิ – จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
3 สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ หรือ เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ที่ทะเลสาบคาวากุจิ (ตามฤดูกาล) - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - เมืองนาริตะ The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
4 เมืองนาริตะ – วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-05 กรกฎาคม 2565 27,888 7,900 จอง
จอง
03-07 กรกฎาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
08-12 กรกฎาคม 2565**HOT PRICE 25,888 7,900 จอง
จอง
10-14 กรกฎาคม 2565**วันอาสาฬหฯ+วันเข้าพรรษา 28,888 7,900 จอง
จอง
15-19 กรกฎาคม 2565 27,888 7,900 จอง
จอง
17-21 กรกฎาคม 2565 27,888 7,900 จอง
จอง
22-26 กรกฎาคม 2565 27,888 7,900 จอง
จอง
24-28 กรกฎาคม 2565**วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 28,888 7,900 จอง
จอง
29 กรกฎาคม-02 สิงหาคม 2565 27,888 7,900 จอง
จอง
31 กรกฎาคม-04 สิงหาคม 2565 27,888 7,900 จอง
จอง
01-05 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
02-06 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
03-07 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
04-08 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
05-09 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
06-10 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
07-11 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
08-12 สิงหาคม 2565 29,999 7,900 จอง
จอง
09-13 สิงหาคม 2565**Obon 29,999 7,900 จอง
จอง
10-14 สิงหาคม 2565**Obon 29,999 7,900 จอง
จอง
11-15 สิงหาคม 2565**วันแม่แห่งชาติ+Obon 29,999 7,900 จอง
จอง
12-16 สิงหาคม 2565**วันแม่แห่งชาติ+Obon 29,999 7,900 จอง
จอง
13-17 สิงหาคม 2565**Obon 29,999 7,900 จอง
จอง
14-18 สิงหาคม 2565**Obon 29,999 7,900 จอง
จอง
15-19 สิงหาคม 2565**Obon 29,999 7,900 จอง
จอง
16-20 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
17-21 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
18-22 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
19-23 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
20-24 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
21-25 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
22-26 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
23-27 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
24-28 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
25-29 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
26-30 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
27-31 สิงหาคม 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
30 สิงหาคม-03 กันยายน 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
02-06 กันยายน 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
04-08 กันยายน 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
09-13 กันยายน 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
11-15 กันยายน 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
16-20 กันยายน 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
23-27 กันยายน 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
25-29 กันยายน 2565 28,888 7,900 จอง
จอง
30 กันยายน-04 ตุลาคม 2565 29,999 7,900 จอง
จอง