TOKYO สวยนัก ใบไม้หลากสี

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,999
รหัสทัวร์ GSNRT05
สายการบิน Japan Airlines / JL
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค
  • หุบเขาโอวาคุดานิ
  • โมมิจิ ไคโร


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – หุบเขาโอวาคุดานิ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โมมิจิ ไคโร DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ – ชินจุกุ TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
4 สวนดอกไม้ฮิตาชิ ซีไซด์ - ตลาดปลานาคามินาโตะ โอซากานะอิจิบะ – ย่านช้อปปิ้งฮาราจุกุ - ย่านชิบุย่า - SHIBUYA SKY TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - จุดชมวิว โตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเมจิ - ชิซุย พรีเมียม เอาท์เลท - นาริตะ – กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 19 ตุลาคม 2565 48,999 6,500 จอง
จอง
20 - 24 ตุลาคม 2565 49,999 6,500 จอง
จอง