TOKYO นิกโก้เปลี่ยนสี ใจพี่ไม่เปลี่ยน

ราคาเริ่มต้น ฿ 48,999
รหัสทัวร์ GSNRT06
สายการบิน
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว
  • ศาลเจ้าโคมิตาเกะ
  • ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2 นาริตะ – วัดนาริตะซัน ชินโชจิ – นาริตะโอโมเตซันโดะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮัคไค – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท DADU FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 – ศาลเจ้าโคมิตาเกะ – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านอิยาชิโน ซาโตะ –ย่านช้อปปิ้งชิบูย่า – SHIBUYA SKY TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
4 นิกโก้ – ทะเลสาบซูเซ็นจิ – น้ำตกเคกอน – สะพานแดงชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – ย่านชินจุกุ TOKYO PRINCE HOTEL, TOKYO หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ – ถนนนากามิเซะ - ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - นาริตะ - สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-13 พฤศจิกายน 65 48,999 6,500 จอง
จอง
12-16 พฤศจิกายน 65 48,999 6,500 จอง
จอง
04-08 ธันวาคม 65 48,999 6,500 จอง
จอง