Thai-Laos High-Speed Railway

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900
รหัสทัวร์ PLAO10
สายการบิน Lion Air / SL
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ลาว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถไฟความเร็วสูง 2 ขา เวียงจันทน์-หลวงพระบางและหลวงพระบาง-วังเวียง
  • เข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง
  • ชม น้ำตกตาดกวางสี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - อุดรธานี – เวียงจันทน์ - หลวงพระบาง โรงแรม วันชนะ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่า
2 หลวงพระบาง โรงแรม วันชนะ หลวงพระบาง หรือเทียบเท่า
3 หลวงพระบาง - นั่งรถไฟความเร็วสูง - วังเวียง ทวีสุข โฮเต็ล แอนด์ ไอส์แลนด์ หรือเทียบเท่า
4 วังเวียง - เวียงจันทน์ - หนองคาย - อุดรธานี - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23-26 พฤษภาคม 2565 14,900 4,500 จอง
จอง
26-29 พฤษภาคม 2565 15,899 4,500 จอง
จอง
02-05 มิถุนายน 2565 18,899 4,500 จอง
จอง
09-12 มิถุนายน 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
16-19 มิถุนายน 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
23-26 มิถุนายน 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
30 มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
07-10 กรกฎาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
14-17 กรกฎาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
21-24 กรกฎาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
28-31 กรกฎาคม 2565 18,900 4,500 จอง
จอง
04-07 สิงหาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
11-14 สิงหาคม 2565 18,900 4,500 จอง
จอง
18-21 สิงหาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
25-28 สิงหาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
01-04 กันยายน 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
08-11 กันยายน 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
15-18 กันยายน 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
22-25 กันยายน 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
29 กันยายน-02 ตุลาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
06-09 ตุลาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง
13-16 ตุลาคม 2565 18,900 4,500 จอง
จอง
20-23 ตุลาคม 2565 18,900 4,500 จอง
จอง
27-30 ตุลาคม 2565 15,900 4,500 จอง
จอง