TASTY SINGAPORE 3D2N

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ SPHZ-02
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จุดชมวิวแบบ 360 องศา SkyHelix Sentosa
  • วัดซัมบาวัง
  • นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ
  • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – CHINATOWN - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Bumboat FURAMA CITY CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระตามอัธยาศัย FURAMA CITY CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดซัมบาวัง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 พฤษภาคม 2565 14,999 5,900 จอง
จอง
14-16 พฤษภาคม 2565 17,999 5,900 จอง
จอง
20-22 พฤษภาคม 2565 15,000 5,900 จอง
จอง
27-29 พฤษภาคม 2565 14,999 5,900 จอง
จอง
03-05 มิถุนายน 2565 17,999 5,900 จอง
จอง
10-12 มิถุนายน 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
17-19 มิถุนายน 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
24-26 มิถุนายน 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
01-03 กรกฎาคม 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
08-10 กรกฎาคม 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
15-17 กรกฎาคม 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
22-24 กรกฎาคม 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
28-30 กรกฎาคม 2565 17,999 5,900 จอง
จอง
29-31 กรกฎาคม 2565 17,999 5,900 จอง
จอง
5-7 สิงหาคม 2565 14,999 5,900 จอง
จอง
12-14 สิงหาคม 2565 17,999 5,900 จอง
จอง
19-21 สิงหาคม 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
26-28 สิงหาคม 2565 14,999 5,900 จอง
จอง
2-4 กันยายน 2565 14,999 5,900 จอง
จอง
9-11 กันยายน 2565 14,999 5,900 จอง
จอง
16-18 กันยายน 2565 14,999 5,900 จอง
จอง
23-25 กันยายน 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
7-9 ตุลาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
13-15 ตุลาคม 2565 18,999 5,900 จอง
จอง
14-16 ตุลาคม 2565 17,999 5,900 จอง
จอง
21-23 ตุลาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
22-24 ตุลาคม 2565 18,999 5,900 จอง
จอง
28-30 ตุลาคม 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
4-6 พฤศจิกายน 2565 145,999 5,900 จอง
จอง
11-13 พฤศจิกายน 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
18-20 พฤศจิกายน 2565 15,999 5,900 จอง
จอง
25-27 พฤศจิกายน 2565 15,998 5,900 จอง
จอง
2-4 ธันวาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
3-5 ธันวาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
9-11 ธันวาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
10-12 ธันวาคม 2565 17,999 5,900 จอง
จอง
16-18 ธันวาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
23-25 ธันวาคม 2565 16,999 5,900 จอง
จอง
28-30 ธันวาคม 2565 17,999 5,900 จอง
จอง
29-31 ธันวาคม 2565 18,999 5,900 จอง
จอง
30 ธ.ค. 65 - 01 ม.ค. 66 19,999 5,900 จอง
จอง
31 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 19,999 5,900 จอง
จอง
1-3 มกราคม 2566 18,999 5,900 จอง
จอง