TASTY SINGAPORE 3D2N

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ SPHZ-02
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จุดชมวิวแบบ 360 องศา SkyHelix Sentosa
  • วัดซัมบาวัง
  • นั่งเรือ Bumboat แบบคลาสสิคโบราณชมบรรยากาศริมน้ำ
  • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน สัญลักษณ์ของประเทศ
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – เมอร์ไลอ้อน – CHINATOWN - การ์เด้น บาย เดอะเบย์ – Bumboat FURAMA CITY CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 อิสระตามอัธยาศัย FURAMA CITY CENTER HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - วัดซัมบาวัง - ช้อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด - สนามบิน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06-08 พฤษภาคม 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
14-16 พฤษภาคม 2565 17,999 4,500 จอง
จอง
20-22 พฤษภาคม 2565 15,000 4,500 จอง
จอง
27-29 พฤษภาคม 2565 14,999 4,500 จอง
จอง
03-05 มิถุนายน 2565 17,999 4,500 จอง
จอง
10-12 มิถุนายน 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
17-19 มิถุนายน 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
24-26 มิถุนายน 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
01-03 กรกฎาคม 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
08-10 กรกฎาคม 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
15-17 กรกฎาคม 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
22-24 กรกฎาคม 2565 15,999 4,500 จอง
จอง
28-30 กรกฎาคม 2565 17,999 4,500 จอง
จอง