Swiss Panorama

ราคาเริ่มต้น ฿ 128,000
รหัสทัวร์ DSEUR08A
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านวิทซ์นาว – ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์  ซังต์มอริทซ์
  • BERNINA EXPRESS – ทิราโน่ – ลูกาโน่  อันเดอร์แมท
  • นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ
  •  ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์)  ลอยเคอร์บาด
  • มงเทรอซ์ – GOLDEN PANORAMA – กืซตาด์ก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)
2 ซูริค - ลูเซิรน์ - หมู่บ้านวิทซ์นาว - ขึ้นยอดเขาริกิ – เมืองคูร์ Hotel Mercure Chur West **** หรือเทียบเท่า
3 คูร์ - ซังต์มอริทซ์ - BERNINA EXPRESS - ทิราโน่ - ลูกาโน่ Hotel de la Paix **** หรือเทียบเท่า
4 ลูกาโน่ - อันเดอร์แมท - นั่งรถไฟสู่เมืองแซร์มัท เมืองปลอดมลพิษ Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่า
5 แซร์มัท - ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (แมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ พาราไดซ์) Hotel Sonne Zermatt **** หรือเทียบเท่า
6 ทาสซ์ - ลอยเคอร์บาด - มงเทรอซ์ - GOLDEN PANORAMA - กืซตาด์ก Hotel Arc En Ciel **** หรือเทียบเท่า
7 กืซตาด์ก - กรินเดอวาลด์ - ยอดเขายูงเฟรา (TOP OF EUROPE) - เมืองอินเทอลาเก้น Hotel Kreb **** หรือเทียบเท่า
8 อินเทอลาเก้น - สนามบินซูริค - กลับกรุงเทพฯ
9 เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07-15 พ.ค. 2565 128,000 19,000 จอง
จอง
21-29 พฤษภาคม 2565 128,000 19,000 จอง
จอง
17-26 มิถุนายน 2565 128,000 19,000 จอง
จอง
08-17 กรกฎาคม 2565 128,000 19,000 จอง
จอง
22-31 กรกฎาคม 2565 128,000 19,000 จอง
จอง
6-14 สิงหาคม 2565 127,998 19,000 จอง
จอง
20-28 สิงหาคม 2565 128,000 19,000 จอง
จอง
03-11 กันยายน 2565 128,000 19,000 จอง
จอง
15-23 ตุลาคม 2565 128,000 18,999 จอง
จอง
22-30 ตุลาคม 2565 128,000 19,000 จอง
จอง