SUPER! GOLDEN ROUTE โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า โตเกียว

ราคาเริ่มต้น ฿ 34,888
รหัสทัวร์ ITVJXJ09
สายการบิน Air asia X / XJ
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญีุ่่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมไดบุทสึนารา หลวงพ่อโตปางสมาธิที่สูงที่สุดในโลกที่วัดโทไดจิ
  • ปราสาทโอซาก้า
  • ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิ โดทงโบริ ถ่ายภาพกับป้ายกูลิโกะ
  • วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ
  • ล่องเรือโจรสลัดทะเลสาบอาชิ
  • ขึ้นฟูจิชั้น5หรือลานสกีฟูจิเท็น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-วัดโทไดจิ-สวนกวางนารา-เมืองโอซาก้า- ปราสาทโอซาก้า-ช้อปปิ้งย่านซินไซบาชิ-โดทงโบริ Shinsaibashi Crystal Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
3 โอซาก้า-เกียวโต-วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ช้อปปิ้งMitsui outlet park jazz dream Nagashima -ย่านซากาเอะ Cypress Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
4 นาโกย่า-ทะเลสาบฮามานาโกะ-ล่องเรือโจรสลัดชมทะเลสาบอาชิ-หุบเขาโอวาคุดานิ-ออนเซ็น Daito Fuji Resort hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
5 ขึ้นภูเขาไฟฟูจิที่สถานีที่5 หรือ ลานสกี Fuji ten- JTC Fujinoeki ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก- โตเกียว-วัดอาซากุสะ- ช้อปปิ้งย่านชินจุกุ-นาริตะ Airport plaza hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 กันยายน – 05 ตุลาคม 65 34,888 8,500 จอง
จอง
07-12 ตุลาคม 65 35,888 8,500 จอง
จอง
14-19 ตุลาคม 65 35,888 8,500 จอง
จอง
21-26 ตุลาคม 65 38,888 8,500 จอง
จอง
26-31 ตุลาคม 65 35,888 8,500 จอง
จอง
28 ตุลาคม-02พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 จอง
จอง
09-14 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 จอง
จอง
11-16 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 จอง
จอง
23-28 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 จอง
จอง
25-30 พฤศจิกายน 65 35,888 8,500 จอง
จอง
02-07 ธันวาคม 65 35,888 8,500 จอง
จอง
09-14 ธันวาคม 65 37,888 8,500 จอง
จอง
16-21 ธันวาคม 65 37,888 8,500 จอง
จอง
30 ธันวาคม 65 –04 มกราคม 66 45,888 8,500 จอง
จอง
05-10 มกราคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
11-16 มกราคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
13-18 มกราคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
25-30 มกราคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
27 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 จอง
จอง
02-07 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 จอง
จอง
08-13 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 จอง
จอง
15-20 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 จอง
จอง
17-22 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 จอง
จอง
22-27 กุมภาพันธ์ 66 36,888 8,500 จอง
จอง
24 กุมภาพันธ์ -01 มีนาคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
03-08 มีนาคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
08-13 มีนาคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
09-14 มีนาคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
10-15 มีนาคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
15-20 มีนาคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
16-21 มีนาคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง
17-22 มีนาคม 66 36,888 8,500 จอง
จอง