ทัวร์สิงคโปร์ SUPERB SINGAPORE SO SHIOK

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ 2000381
สายการบิน Thai Lion Air / JT
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ สิงคโปร์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน – วัดเจ้าแม่กวนอิม
  • น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – GARDEN BY THE BAY
  • มารีน่า เบย์ แซนด์ – Fort Canning Park
  • Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว
  • ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด
  • THE JEWEL CHANGI


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ซิตี้ทัวร์ เมอไลอ้อน - วัดเจ้าแม่กวนอิม – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - GARDEN BY THE BAY - มารีน่า เบย์ แซนด์ Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า
2 เลือกเที่ยวตาม Option ที่ต้องการ Option A: Free & Easy (อิสระไม่มีรถและไกด์บริการ) (B/-/-) Option B: UNIVERSAL STUDIO (รวมค่าบัตร) + ชมแสงสีย่าน Clarke Quay (B/-/-) Quality Hotel // Hotel Re // Link Hotel // Marrison หรือเทียบเท่า
3 Fort Canning Park - Duty Free Shop – วัดพระเขี้ยวแก้ว ย่านไชน่าทาวน์ – ช็อปปิ้งถนนออร์ชาร์ด – THE JEWEL CHANGI - สนามบิน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23-25 JAN 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
24-26 JAN 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
25-27 JAN 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
30 JAN - 1 FEB 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
31 JAN - 2 FEB 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
1-3 FEB 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
6-8 FEB 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
7-9 FEB 2020 13,999 4,500 จอง
จอง
8-10 FEB 2020 13,999 4,500 จอง
จอง
13-15 FEB 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
14-16 FEB 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
15-17 FEB 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
20-22 FEB 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
21-23 FEB 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
21-23 FEB 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
27-29 FEB 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
28FEB-1MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
29FEB-2MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
1-3 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
2-4 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
3-5 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
4-6 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
5-7 MAR 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
6-8 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
7-9 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
8-10 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
9-11 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
10-12 MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
11-13MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
12-14MAR 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
13-15MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
14-16MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
15-17MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
16-18MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
17-19MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
18-20MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
19-21MAR 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
20-22MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
21-23MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
22-24MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
23-25MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
24-26MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
25-27MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
26-28MAR 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
27-29MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
28-30MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
29-31MAR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
30 MAR- 1APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
31 MAR- 2APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
1-3 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
2-4 APR 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
3-5 APR 2020 12,999 4,500 จอง
จอง
4-6 APR 2020 13,999 4,500 จอง
จอง
5-7 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
6-8 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
7-9 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
8-10 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
9-11 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
10-12 APR 2020 12,999 4,500 จอง
จอง
11-13 APR 2020 13,999 4,500 จอง
จอง
12-14 APR 2020 13,999 4,500 จอง
จอง
13-15 APR 2020 13,999 4,500 จอง
จอง
14-16 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
15-17 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
16-18 APR 2020 10,997 4,500 จอง
จอง
17-19 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
18-20 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
19-21 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
20-22 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
21-23 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
22-24 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
23-25APR 2020 10,999 4,499 จอง
จอง
24-26 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
25-27 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
26-28 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
27-29 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
28-30 APR 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
29APR- 1MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
30APR- 2MAY 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
1-3 MAY 2020 13,999 4,500 จอง
จอง
2-4 MAY 2020 13,999 4,500 จอง
จอง
7-9 MAY 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
8-10 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
9-11 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
10-12 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
14-16 MAY 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
15-17 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
16-18 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
21-23 MAY 2020 9,999 4,500 จอง
จอง
22-24 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
23-25 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
28-30 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
29-31 MAY 2020 10,999 4,500 จอง
จอง
30MAY-1JUNE 2020 10,999 4,500 จอง
จอง