ทัวร์มาเลเซีย THE FLASH

ราคาเริ่มต้น ฿ 6,999
รหัสทัวร์ 2000116
สายการบิน Malaysia Airlines / MH
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ มาเลเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์
  • พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 *
  • นอนเก็นติ้ง 1 คืน // คาเมร่อน 1 คืน
  • ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู
  • สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์
  • ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส + จตุรัสเมอเดก้า
  • สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา
  • อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ Heritage Hotel หรือเทียบเท่า
2 คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ “FIRST WORLD” หรือ AWANA HOTEL GENTING เทียบเท่า
3 วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET -กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
24-26 JAN 2020 8,999 3,500 จอง
จอง
31 JAN-2 FEB 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
7-9 FEB 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
8-10 FEB 2020 9,555 3,500 จอง
จอง
14-16 FEB 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
15-17 FEB 2020 6,999 3,500 จอง
จอง
21-23 FEB 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
28 FEB-1 MAR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
6-8 MAR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
13-15 MAR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
14-16 MAR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
20-22 MAR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
21-23 MAR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
27-29 MAR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
28-30 MAR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
3-5 APR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
4-6 APR 2020 9,999 3,500 จอง
จอง
10-12 APR 2020 8,999 3,500 จอง
จอง
11-13 APR 2020 9,999 3,500 จอง
จอง
12-14 APR 2020 9,999 3,500 จอง
จอง
13-15 APR 2020 9,555 3,500 จอง
จอง
17-19 APR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
24-26 APR 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
25-27 APR 2020 6,999 3,500 จอง
จอง
1-3 MAY 2020 8,999 3,500 จอง
จอง
8-10 MAY 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
9-11 MAY 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
15-17 MAY 2020 6,999 3,500 จอง
จอง
22-24 MAY 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
29-31 MAY 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
5-7 JUN 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
12-14 JUN 2020 7,999 3,500 จอง
จอง
19-21 JUN 2020 6,999 3,500 จอง
จอง
26-28 JUN 2020 7,999 3,500 จอง
จอง