fbpx

ทัวร์เกาหลี ปิดเทอมใหญ่ หัวใจซารางเฮโย

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ 2000323
สายการบิน Jin Air / LJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เช็คอินเกาะนามิ – ปั่นจักรยานเรียลไบค์ ชมวิวใบไม้ผลิ
  • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์)
  • สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา – ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่
  • สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกEVERLAND (เต็มวัน!!)
  • ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น ณ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก)


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
2 สนามบินอินชอน – นำท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดัง “เกาะนามิ” แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตสนุกสนานเต็มอิ่ม!! กับการปั่นจักรยานเรียลไบค์ ชมวิวใบไม้ผลิ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – สักการะขอพร ณ วัดชินฮึงซา SEORAK KUMHO หรือ SEORAK PINE หรือ ระดับเทียบเท่า
3 ชิมสตอเบอรี่ลูกโตๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุกEVERLAND (เต็มวัน!!) - ช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่น ณ ตลาดฮงแด (ย่านมหาลัยฮงอิก) GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
4 น้ำมันสนเข็มแดง (RED PINE) - ช้อปปิ้งเครื่องสำอางปลอดภาษี COSMETIC OUTLET โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก – ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงยอดฮิต ( สยามสแควร์เกาหลี ) GALAXY HOTEL หรือ VIP HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
5 ศูนย์โสมเกาหลี – ฮ็อกเกตนามู - หอคอยโซลทาวเวอร์ (คล้องกุญแจคู่รัก) - พลอยอเมทิส - ร้านละลายเงินวอน - อินชอน - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 09 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
06 - 10 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
07 - 11 มีนาคม 63 15,999 5,000 จอง
จอง
08 - 12 มีนาคม 63 14,999 5,000 จอง
จอง
09 - 13 มีนาคม 63 14,999 5,000 จอง
จอง
10 - 14 มีนาคม 63 15,999 5,000 จอง
จอง
11 - 15 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
12 - 16 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
13 - 17 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
14 - 18 มีนาคม 63 15,999 5,000 จอง
จอง
15 - 19 มีนาคม 63 14,999 5,000 จอง
จอง
16 - 20 มีนาคม 63 14,999 5,000 จอง
จอง
17 - 21 มีนาคม 63 15,999 5,000 จอง
จอง
18 - 22 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
19 - 23 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
20 - 24 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
21 - 25 มีนาคม 63 15,999 5,000 จอง
จอง
22 - 26 มีนาคม 63 14,999 5,000 จอง
จอง
23 - 27 มีนาคม 63 14,999 5,000 จอง
จอง
24 - 28 มีนาคม 63 15,999 5,000 จอง
จอง
25 - 29 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
26 - 30 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
27 - 31 มีนาคม 63 16,999 5,000 จอง
จอง
28 มี.ค. – 1 เม.ย. 63 15,999 5,000 จอง
จอง
29 มี.ค. – 2 เม.ย. 63 14,999 5,000 จอง
จอง