fbpx

ทัวร์เกาหลี BEAUTIFUL SNOW IN SEORAK

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900
รหัสทัวร์ 2000318
สายการบิน Jin Air / LJ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – เกาะนามิ
  • สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่
  • ฮ็อกเก็ตนามู – พระราชวังเคียงบกกุง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
2 อินชอน - เกาหลีใต้ – เช็คอินเกาะยอดฮิต “เกาะนามิ” แลนด์มาร์คของเกาหลีที่พลาดไม่ได้ - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์) – วัดชินฮึงซา – พักซอรัคซาน 1 คืน SEORAK PINE หรือ SEORAK KUMHO RESORT หรือ ระดับเทียบเท่า
3 สกีรีสอร์ท ฟินสุดๆกับการเล่นสกี – ชิมสตอเบอรี่สดๆจากไร่ - ให้ท่านได้สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด ณ สวนสนุก EVERLAND (เล่นไม่จำกัดรอบ) – ช้อปปิ้งเครื่องสำอาง Cosmetic Outlet – ช้อปปิ้งตลาดฮงแด แหล่งรวมสินค้าแฟชั่น GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า
4 น้ำมันสน - พระราชวังเคียงบกกุง - ฮ็อกเก็ตนามู- โรงงานสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - ช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมชื่อดัง ณ ดิวตี้ฟรี – ช้อปปิ้งเสื้อผ้า รองเท้าแฟชั่น ณ ตลาดเมียงดงชื่อดัง ( สยามสแควร์เกาหลี ) GALAXY HOTEL หรือ HOTEL BRIDGE หรือ ระดับเทียบเท่า
5 ศูนย์โสมเกาหลี – พลอยอเมทีส - ชมหอคอยโซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก ซื้อของฝาก ณ ร้านละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 กุมภาพันธ์ 63 17,900 5,000 จอง
จอง
03 - 07 กุมภาพันธ์ 63 16,900 จอง
จอง
05 - 09 กุมภาพันธ์ 63 18,900 จอง
จอง
07 - 11 กุมภาพันธ์ 63 19,900 จอง
จอง
09 - 13 กุมภาพันธ์ 63 16,900 จอง
จอง
11 - 15 กุมภาพันธ์ 63 17,900 จอง
จอง
13 - 17 กุมภาพันธ์ 63 18,900 จอง
จอง
15 - 19 กุมภาพันธ์ 63 17,900 จอง
จอง
17 - 21 กุมภาพันธ์ 63 16,900 จอง
จอง
19 - 23 กุมภาพันธ์ 63 16,900 จอง
จอง
21 - 25 กุมภาพันธ์ 63 18,900 จอง
จอง
23 - 27 กุมภาพันธ์ 63 16,900 จอง
จอง
25 - 29 กุมภาพันธ์ 63 17,900 จอง
จอง
27 ก.พ. – 2 มี.ค. 63 18,900 จอง
จอง
29 ก.พ. – 4 มี.ค. 63 17,900 จอง
จอง
01 – 05 มีนาคม 63 15,900 จอง
จอง
03 - 07 มีนาคม 63 15,900 จอง
จอง