ทัวร์ตุรกีตะวันออกอนาโตเลีย กาซิแอนเทป ซานลิอุรฟา เนมรุต มาร์ดิน ดิยาบาเคอร์ วาน โดกุเบยาซิต คารส์

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,995
รหัสทัวร์ 1903532
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • กาซิแอนเทป
 • พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก
 • ตลาดพื้นเมือง – เมืองฮาร์ราน
 • ซานลิอุรฟา – ถ้ำอับราฮัม
 • เนมรุต – สะพานเซเวอรัน
 • เมืองโบราณอาเซเมีย
 • สุสานคาราคูซ
 • พระอาทิตย์ตกดินภูเขาเนมรุต
 • ภูเขาเนมรุต  – เมืองดิยาบาเคอร์  กำแพงเมือง
 • เมืองมาร์ดิน – เมืองดารา
 • เมืองฮาซานคีฟ – ทะเลสาบวาน
 • เกาะอัคคาม่า – ปราสาทวาน
 • เมืองโดกุเบยาซิต
 • เทือกเขาอารารัท – เมืองคารส์


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – อิสตันบูล - เมืองกาซิแอนเทป
2 กาซิแอนเทป -พิพิธภัณฑ์ซุกมาโมเสก– ตลาดพื้นเมือง - เมืองฮาร์ราน -ซานลิอุรฟา-ถ้ำอับราฮัม HARRAN HOTEL 5* Hotel หรือเทียบเท่า
3 เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ – รูปสลักกษัตริย์แห่งโคมายานา -พระอาทิตย์ตกดินภูเขาเนมรุต EUPHRAT HOTEL NEMRUT 4* Hotel หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาเนมรุต - เมืองดิยาบาเคอร์ - กำแพงเมือง -เมืองมาร์ดิน KAYA NINOVA Mardin 4*Hotel หรือเทียบเท่า
5 เมืองดารา -เมืองฮาซานคีฟ- NUMRUT CRATER LAKE THE CRATER HOTEL 5* HOTEL
6 เมืองวาน - ทะเลสาบวาน - เกาะอัคคาม่า-ปราสาทวาน RONESANS LIFE HOTEL 5* Hotel หรือเทียบเท่า
7 เมืองโดกุเบยาซิต –เทือกเขาอารารัท- เมืองคารส์ WINTER CITY 4* Hotel หรือเทียบเท่า
8 Ani Site History- เมืองคารส์ -อิสตันบลู
9 อิสตันบูล - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-29 มี.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
28 มี.ค-05 เม.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
4-12 เม.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
6-14 เม.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
11-19 เม.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
14-22 เม.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
15-23 เม.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
16-24 เม.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
18-26 เม.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
25 เม.ย-3 พ.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
2-10 พ.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
9-17 พ.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
16-24 พ.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
23-31 พ.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
30 พ.ค-7มิ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
6-14 มิ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
13-21 มิ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
20-28 มิ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
27 มิ.ย-5ก.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
4-12 ก.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
25 ก.ค-2ส.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
8-16ส.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
12-20 ก.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
26 ก.ย-4 ต.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
3-11 ต.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
10-18 ต.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
17-25 ต.ค 63 49,995 8,500 จอง
จอง
24 ต.ค-1 พ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
31 ต.ค-8พ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
7-15 พ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
14-22 พ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง
21-29 พ.ย 63 49,995 8,500 จอง
จอง