ทัวร์ตุรกี เวียร่า อิสตันบูล อิซเมียร์ คูซาดาซี เอฟพีซุส อันทาเลีย ปามุคคาเล่ คัปปาโดเกีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,700
รหัสทัวร์ 1903531
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สุเหร่าสีน้ำเงิน
 • โบสถ์เซนต์โซเฟีย
 • พระราชวัง โดลมาบาเช่
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ตลาดสไปซ์มาร์เกต
 • จัตุรัสทักซิม – อิซเมียร์
 • คูซาดาซี – หมู่บ้านออตโตมัน
 • เมืองโบราณเอฟฟิซุส
 • ปามุคคาเล่ – อันทาเลีย
 • ซุ้มประตูเฮเดรียน – หอนาฬิกา
 • จตุรัส Republic – น้ำตกลาร่า
 • คอนย่า – คัปปาโดเจีย
 • นครใต้ดิน – หมู่บ้านของนกพิราบ
 • อุชิซาร์ อวานอส – หุบเขาเดฟเรนท์


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
2 สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวัง โดลมาบาเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เกต -จัตุรัสทักซิม RETAJ ROYAL HOTEL 5 * HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อิซเมียร์-คูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน RAMADA RESORT 5*Hotel หรือเทียบเท่า
4 เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ปามุคคาเล่ LYCUSRIVER TERMAL 5* HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อันทาเลีย –ซุ้มประตูเฮเดรียน-หอนาฬิกา-จตุรัส Republic -น้ำตกลาร่า Ramada Plaza Antalya 5*HOTEL หรือเทียบเท่า
6 Manavgat waterfall -คอนย่า-คัปปาโดเจีย ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL หรือเทียบเท่า
7 นครใต้ดิน- Carpet School -หมู่บ้านของนกพิราบ-อุชิซาร์-อวานอส ANATOLIA HOUSE CAVE 5* HOTEL หรือเทียบเท่า
8 หุบเขาเดฟเรนท์-PANORAMIC VIEW-อิสตันบูล
9 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-29 มี.ค 63 43,700 8,900 จอง
จอง
28 มี.ค-05 เม.ย63 43,700 8,900 จอง
จอง
6-14 เม.ย 63 45,999 8,900 จอง
จอง
14-22 เม.ย 45,999 8,900 จอง
จอง
15-23 เม.ย 63 45,999 8,900 จอง
จอง
16-24 เม.ย 63 45,999 8,900 จอง
จอง
18-26 เม.ย 63 44,600 8,900 จอง
จอง
25 เม.ย-3 พ.ค 44,600 8,900 จอง
จอง
2-10 พ.ค 63 44,600 8,900 จอง
จอง
9-17 พ.ค 63 44,600 8,900 จอง
จอง
16-24 พ.ค63 44,600 8,900 จอง
จอง
23-31 พ.ค 63 44,600 8,900 จอง
จอง
30 พ.ค-7มิ.ย63 44,600 8,900 จอง
จอง
6-14 มิ.ย 63 44,600 8,900 จอง
จอง
13-21 มิ.ย 63 44,600 8,900 จอง
จอง
20-28 มิ.ย 63 44,600 8,900 จอง
จอง
27 มิ.ย-5ก.ค63 44,600 8,900 จอง
จอง
4-12 ก.ค 63 44,600 8,900 จอง
จอง
25 ก.ค-2ส.ค63 44,600 8,900 จอง
จอง
8-16ส.ค 63 44,600 8,900 จอง
จอง
12-20 ก.ย 63 44,600 8,900 จอง
จอง
26 ก.ย-4 ต.ค63 44,600 8,900 จอง
จอง
3-11 ต.ค .63 43,700 8,900 จอง
จอง
10-18 ต.ค .63 43,700 8,900 จอง
จอง
17-25 ต.ค 43,700 8,900 จอง
จอง
24 ต.ค-1 พ.ย .63 43,700 8,900 จอง
จอง
31 ต.ค-8พ.ย.63 43,700 8,900 จอง
จอง
7-15 พ.ย .63 43,700 8,900 จอง
จอง
14-22 พ.ย .63 43,700 8,900 จอง
จอง
21-29 พ.ย .63 43,700 8,900 จอง
จอง