ทัวร์ตุรกี อิสตันบูล เนมรุต มาลัตยา คัปปาโดเจีย ปามุคคาเล่ คูซาดาซี อิซเมียร์

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,999
รหัสทัวร์ 1903527
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • สุเหร่าสีน้ำเงิน – โบสถ์เซนต์โซเฟีย
 • พระราชวัง โดลมาบาเช่
 • ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
 • ตลาดสไปซ์มาร์เกต
 • จัตุรัสทักซิม  – อะดิยามา
 • สะพานเซเวอรัน
 • เมืองโบราณอาเซเมีย
 • สุสานคาราคูซ – ภูเขาเนมรุต
 • มาลัตยา – ไคซีรี่ – คัปปาโดเจีย
 • นครใต้ดิน – หมู่บ้านอวานอส
 • เมืองคอนยา – เมืองปามุคคาเล่
 • เมืองคูซาดาซี – หมู่บ้านออตโตมัน
 • เมืองเอฟฟิซุส – เมืองอิซเมียร์
 • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งAgora


ทัวร์ญี่ปุ่น Hokkaido หนาวจังเธอ ฮอกไกโด ซัปโปโร คิโรโระ โอตารุ โทยะ

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ-อิสตันบูล RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
2 สุเหร่าสีน้ำเงิน-โบสถ์เซนต์โซเฟีย-พระราชวัง โดลมาบาเช่ -ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ตลาดสไปซ์มาร์เกต -จัตุรัสทักซิม RETAJ ROYAL HOTEL 5 STAR HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อะดิยามา-เนมรุต – สะพานเซเวอรัน – เมืองโบราณอาเซเมีย – สุสานคาราคูซ Euphrat Hotel Nemrut 4* Hotel หรือเทียบเท่า
4 ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ภูเขาเนมรุต – มาลัตยา –ไคซีรี่-คัปปาโดเจีย ALFINA Cave Hotel 5* หรือเทียบเท่า
5 นครใต้ดิน-หมูบ้านอวานอส-คัปปาโดเกีย ALFINA Cave Hotel 5*หรือเทียบเท่า
6 เมืองคอนยา-Obruk lake-เมืองปามุคคาเล่ Lycus River Hotel 5* หรือเทียบเท่า
7 เมืองคูซาดาซี-หมู่บ้านออตโตมัน-เมืองเอฟฟิซุส Ramada Resort Hotel 5* หรือเทียบเท่า
8 เมืองอิซเมียร์-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง Agora- อิสตันบูล
9 อิสตันบูล - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-29 มี.ค 63 45,999 8,900 จอง
จอง
28 มี.ค-05 เม.ย63 45,999 8,900 จอง
จอง
6-14 เม.ย.63 45,999 8,900 จอง
จอง
14-22 เม.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
15-23 เม.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
16-24 เม.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
18-26 เม.ย.63 45,999 8,900 จอง
จอง
25 เม.ย-3 พ.ค.63 45,999 8,900 จอง
จอง
2-10 พ.ค .63 45,999 8,900 จอง
จอง
9-17 พ.ค.63 45,999 8,900 จอง
จอง
16-24 พ.ค.63 45,999 8,900 จอง
จอง
23-31 พ.ค .63 45,999 8,900 จอง
จอง
30 พ.ค-7มิ.ย.63 45,999 8,900 จอง
จอง
6-14 มิ.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
13-21 มิ.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
20-28 มิ.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
27 มิ.ย-5ก.ค.63 45,999 8,900 จอง
จอง
4-12 ก.ค .63 45,999 8,900 จอง
จอง
25 ก.ค-2ส.ค.63 45,999 8,900 จอง
จอง
8-16ส.ค .63 45,999 8,900 จอง
จอง
12-20 ก.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
26 ก.ย-4 ต.ค.63 45,999 8,900 จอง
จอง
3-11 ต.ค .63 45,999 8,900 จอง
จอง
10-18 ต.ค .63 45,999 8,900 จอง
จอง
17-25 ต.ค.63 45,999 8,900 จอง
จอง
24 ต.ค-1 พ.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
31 ต.ค-8พ.ย.63 45,999 8,900 จอง
จอง
7-15 พ.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
14-22 พ.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง
21-29 พ.ย .63 45,999 8,900 จอง
จอง