fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า โตเกียว

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,777
รหัสทัวร์ 2000264
สายการบิน Nok Scoot / XW
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  • โตเกียวดิสนีย์แลนด์
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
  • ลิตเติ้ลเกียวโต
  • หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
  • หมู่บ้านน้ำใส
  • คาเฟ่หุ่นยนต์
  • วัดอาซากุสะ
  • ปราสาทโอซาก้า


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง – สนามคันไซ โอซาก้า (-/-/-)
2 ปราสาทโอซาก้า – ศาลเจ้าสุมิโยชิ ไทฉะ - สะพานแดง – ชินไซบาชิแหล่งช้อปปิ้งที่ใหญี่ที่สุดในนครโอซาก้า - เมืองกิฟุ หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ( พร้อมรถรับ - ส่ง ) (SB/-/-) HIDA TAKAYAMA WASHINGTON HOTEL PLAZA หรือ เทียบเท่า
3 ทาคายาม่า – ลิตเติ้ลเกียวโต - เขตเมืองเก่าซันมาซูจิ – สะพานแดงนาคะบาชิ – อิสระถ่ายรูปศาลาว่าการ - อาเภอเก่าเมืองทาคายาม่า - หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ - เมืองยามานาชิ - แช่น้าแร่ออนเซ็น (B/-/D) TOMINOKO KAWAGUCHIKO หรือเทียบเท่า
4 ลานสกีฟูจิเทน - ชมวิวภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว - หมู่บ้านน้ำใส - เรียนรู้พิธีชงชาต้นตำรับญี่ปุ่น - โตเกียว (B/L/-) KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยในกรุงโตเกียวหรือเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์-ดิสนีย์ซี   (B/-/-) OPTION A ใช้บริการรถบัสพร้อมไกด์นำเที่ยว ตลาดปลาซึกิจิ - ศาลเจ้าเมจิ - ย่านฮาราจูกุ - ย่านชิบูย่า -คาเฟ่หุ่นยนต์ - ช้อปปิ้งชินจูกุ OPTION KEISEI MIRAMARE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 วัดอาซากุสะ - ถนนนากามิเซะ - สนามบินนาริตะ - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 Jan - 05 Feb 2020 27,777 9,500 27,777 27,777 10,000 จอง
จอง
07 - 12 Feb 2020 33,990 9,500 33,990 33,990 10,000 จอง
จอง
28 Feb - 04 Mar 2020 33,990 9,500 33,990 33,990 10,000 จอง
จอง
27 Mar - 01 Apr 2020 34,990 9,500 34,990 34,990 10,000 จอง
จอง